หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 18ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กร 'บ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค' เป็น 'BB' จาก 'BB+' หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน เป็น 'B' จาก 'B+' แนวโน้ม'Stable'

       ทริสเรทติ้ง ปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เป็น “BB” จากระดับ BB+’และปรับลดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน ไม่มีประกัน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Hybrid Debentures) เป็น B’ จากระดับ B+’ พร้อมทั้งปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น Stable’ หรือ ‘คงที่’จาก ‘Negative’หรือ ‘ลบ’

       การปรับลดอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่อ่อนแอซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ตลอดจนอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนในระดับสูง และสภาพคล่องทางการเงินที่ตึงตัว นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงแบรนด์สินค้าที่เป็นที่ยอมรับในตลาดพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงการถือครองที่ดินรอการพัฒนาจำนวนมากและคุณภาพที่ดีของโรงแรมของบริษัท

       ทั้งนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนมีอันดับเครดิตต่ำกว่าอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทอยู่ 3 ขั้น โดยอันดับเครดิตที่ต่ำกว่าสะท้อนถึงสถานะด้อยสิทธิจากหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ 2 ขั้น รวมถึงการที่ผู้ออกตราสารสามารถขอเลื่อนการชำระดอกเบี้ยได้ตามดุลยพินิจของผู้ออกตราสารอีก 1 ขั้น ทั้งนี้ อันดับเครดิตที่ลดลง 2 ขั้นเนื่องจากสถานะด้อยสิทธินั้น สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของผู้ถือตราสารที่มีโอกาสที่จะได้รับคืนเงินต้นไม่ครบจำนวนในกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนซึ่งออกโดยผู้ออกตราสารที่มีอันดับเครดิตต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (Non-investment Grade)

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ผลการดำเนินงานที่อ่อนแอของโครงการคอนโดมิเนียม

       ทริสเรทติ้ง คาดว่า รายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจะลดลงในปีนี้ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะยังคงบั่นทอนความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดคอนโดมิเนียม ทั้งนี้ คาดว่ารายได้จากการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะลดลง 20% ในปี 2563 จากปีที่แล้วและปรับเพิ่มขึ้น 7%-10% ต่อปีในปีถัดๆ มา โดยรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมคาดว่าจะลดลงเหลือเพียงประมาณ 3 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565 จาก 5-6 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2559-2562 เนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศัยจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากโครงการบ้านจัดสรรคาดว่าจะยังคงอยู่ที่ระดับประมาณ 8 พันล้านบาทถึง 1 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565

       ในประมาณการพื้นฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะชะลอการเปิดโครงการใหม่ในปีนี้เนื่องจากคาดว่าความต้องการที่อยู่อาศัยจะหดตัวลงในขณะที่สินค้าคงเหลือยังมีจำนวนมาก ณ เดือนมิถุนายน 2563 บริษัทมีโครงการบ้านจัดสรรระหว่างการพัฒนา 56 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม 19 โครงการ ซึ่งรวมทั้งโครงการของบริษัทเองและโครงการภายใต้การร่วมทุน โดยมีมูลค่าเหลือขายรวม 5.5 หมื่นล้านบาท (รวมทั้งที่ก่อสร้างแล้วและยังไม่ได้ก่อสร้าง) บริษัทมีบ้านจัดสรรคงเหลือสร้างเสร็จมูลค่า 1.4 พันล้านบาท และคอนโดมิเนียมคงเหลือสร้างเสร็จมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท ทริสเรทติ้ง คาดว่า บริษัทจะเปิดโครงการบ้านจัดสรรทั้งโครงการของบริษัทเองและโครงการภายใต้การร่วมทุนมูลค่า 1 หมื่นบาทต่อปีและเปิดโครงการคอนโดมิเนียมเพียงไม่กี่โครงการโดยมีมูลค่า 2 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2565 ทั้งนี้ งบประมาณในการซื้อที่ดินคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 พันล้านบาทต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคโควิด 19

       ทริสเรทติ้ง คาดว่า ผลการดำเนินงานของโรงแรมของบริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างมากในปี 2563 และจะปรับดีขึ้นในช่วงปี 2564-2565 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากการแพร่ะระบาดของโรคโควิด 19 โดยมาตรการการควบคุมการเดินทางและการปิดพื้นที่โดยคำสั่งของภาครัฐเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสส่งผลให้ผลการดำเนินงานของโรงแรมของบริษัทอ่อนแอลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เป็นต้นมา หลังจากที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสภายในประเทศได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 รัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการปิดพื้นที่และมีแผนจะออกมาตรการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาการหดตัวของรายได้จากธุรกิจโรงแรมได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะโรงแรมในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง

       โรงแรมคิโรโระของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดพื้นที่ของรัฐบาลท้องถิ่นเช่นเดียวกัน การแพร่ระบาดของไวรัสรอบที่ 2 ในภูมิภาคฮอกไกโดส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทริสเรทติ้งมองว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นทั่วโลกซึ่งส่งผลให้มาตรการควบคุมการเดินทางยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกจะยังคงขัดขวางความต้องการการเดินทางท่องเที่ยวแม้ว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสได้เป็นส่วนใหญ่แล้ว

       ในสมมติฐานพื้นฐานของทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (RevPAR) ของโรงแรมจะลดลงมากถึงประมาณ 50% โดยเฉลี่ยจากปีที่แล้วในปี 2563 ก่อนจะปรับดีขึ้นในปี 2564 โดยจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่าปี 2562 ประมาณ 30% และในปี 2565 จะอยู่ที่ระดับต่ำกว่าปี 2562 ประมาณ 5% นอกจากนี้ ยังคาดว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรมจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งในปีนี้และปรับดีขึ้นเป็น 2 พันล้านบาทในปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทริสเรทติ้งเชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่มฟื้นตัวและคาดว่ารายได้จะเติบโตเป็น 2.7 พันล้านบาทในปี 2565

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนอยู่ในระดับสูง

       อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทอยู่ในระดับสูงมากที่ 70% ณ เดือนมิถุนายน 2563 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน ณ เดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 1.96 เท่า ตามเงื่อนไขทางการเงินของเงินกู้จากธนาคารและหุ้นกู้กำหนดให้บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนให้ต่ำกว่า 2.5 เท่า ดังนั้น บริษัทจำเป็นต้องระมัดระวังให้อัตราส่วนดังกล่าวสอดคล้องกับเงื่อนไขทางการเงินของเงินกู้จากธนาคารและหุ้นกู้ด้วย นอกจากนี้ อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินยังติดลบในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เนื่องจากผลขาดทุนที่มีนัยสำคัญจากธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ หากธุรกิจโรงแรมฟื้นตัวช้าก็อาจส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในช่วงปี 2563-2564

       บริษัทมีแผนจะลดภาระหนี้โดยการขายที่ดินและโรงแรมของบริษัท บริษัทสะสมที่ดินไว้จำนวนมากสำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและถือครองสิทธิการเช่าสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและโครงการแบบผสมผสาน ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินรอการพัฒนาประมาณ 1,300 ไร่ซึ่งรวมถึงที่ดินเปล่าและที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทถือครองที่ดินกรรมสิทธิ์แปลงใหญ่จำนวนมากซึ่งรวมถึงที่ดิน 300 ไร่ในฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ที่ดิน 165 ไร่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดิน 100 ไร่บนถนนกาญจนาภิเษก บริเวณรามคำแหง และแจ้งวัฒนะ นอกจากนี้ บริษัทยังถือครองสิทธิการเช่าบนที่ดิน 21 ไร่บนถนนรัชดาภิเษก ที่ดิน 58 ไร่บนถนนรามอินทรา และที่ดิน 900 ไร่ในจังหวัดตราด รวมถึงยังเป็นเจ้าของโครงการหอพักยูนิลอฟท์ เชียงใหม่ และโรงแรมที่มีคุณภาพดีอีก 6 แห่งด้วย

       ในช่วง 2 ปีข้างหน้านี้บริษัทจะเน้นการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร การขายที่ดินเพื่อลดภาระหนี้ และการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก บริษัทมีแผนจะขายที่ดินกรรมสิทธิ์ 4 แปลงซึ่งมีมูลค่ารวม 1.5 พันล้านบาท ที่ดินสิทธิการเช่า 3 แปลง หอพักยูนิลอฟท์ เชียงใหม่ หุ้นทั้งหมดในโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน แอนด์ ทาวเวอร์ และหุ้นจำนวน 49% ในโรงแรมไฮแอท

       รีเจนซี่ สุขุมวิท ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งได้รวมแผนการขายโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน แอนด์ ทาวเวอร์และการขายที่ดินบริเวณแจ้งวัฒนะ กรุงเทพกรีฑา และรามคำแหงในสมมติฐานพื้นฐานด้วย หากการขายเป็นไปตามที่คาดการณ์ เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลดอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 65% ได้ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินอาจยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้คือ 3% หากผลการดำเนินงานของบริษัทยังไม่ฟื้นตัวกลับเป็นปกติ

สภาพคล่องตึงตัว

       สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทยังคงตึงตัว ณ เดือนมิถุนายน 2563 บริษัทมีภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในอีก 12 เดือนข้างหน้าจำนวน 8.5 พันล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 5.5 พันล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 1.7 พันล้านบาท เงินกู้โครงการจำนวน 1 พันล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.3 พันล้านบาท แหล่งเงินทุนของบริษัทประกอบด้วยเงินสดในมือจำนวน 2.4 พันล้านบาท และวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้และไม่ติดเงื่อนไขในการเบิกซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ทันทีจำนวน 0.5 พันล้านบาท

       นอกจากนี้ บริษัทยังมีที่ดินซึ่งไม่ติดภาระค้ำประกันซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 3.8 พันล้านบาทและสินค้าคงเหลือสร้างเสร็จในโครงการที่ปลอดภาระหนี้แล้วจำนวน 6.1 พันล้านบาทซึ่งสามารถใช้เป็นหลักประกันสำหรับขอวงเงินกู้ใหม่ได้หากจำเป็น

       บริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการของนักลงทุนที่ไม่แน่นอนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการต่ออายุหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนจะขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารล่วงหน้าเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการจัดหาแหล่งเงินทุน

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

สมมติฐานกรณีพื้นฐานที่สำคัญของทริสเรทติ้งสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2563-2565 มีดังนี้

  • บริษัทจะชะลอการเปิดโครงการใหม่ในปีนี้ และจะเปิดโครงการบ้านจัดสรรทั้งโครงการของบริษัทเองและโครงการภายใต้การร่วมทุนมูลค่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี และโครงการคอนโดมิเนียมมูลค่า 2 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2565
  • งบประมาณสำหรับการซื้อที่ดินเท่ากับ 1-2 พันล้านบาทต่อปี
  • รายได้จากธุรกิจโรงแรมจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งในปีนี้ และจะปรับดีขึ้นในปี 2564 ทั้งนี้ คาดว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรมจะเท่ากับ 2.7 พันล้านบาทในปี 2565
  • รายได้จากการดำเนินงานรวมจะลดลงเหลือ 1.3 หมื่นล้านบาทในปีนี้ และปรับดีขึ้นเป็น 1.5-1.6 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2565
  • บริษัทจะขายที่ดินและสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

แนวโน้มอันดับเครดิต

       แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่' สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะไม่อ่อนแอลงไปจากระดับปัจจุบัน ทั้งนี้ ยังคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นในช่วง 2 ปีข้างหน้าอีกด้วย

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

       อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากมีสัญญาณบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อว่าผลการดำเนินงานและ/หรือสถานะทางการเงินของบริษัทมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทที่ลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการปรับลดอันดับเครดิตด้วย ในทางตรงกันข้าม หากผลการดำเนินงานของบริษัทฟื้นตัวกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานะทางการเงินปรับดีขึ้นโดยที่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนต่ำกว่า 65% และอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินสูงกว่า 3% ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็อาจเป็นเหตุให้มีการปรับเพิ่มอันดับเครดิตได้

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (PF)

อันดับเครดิตองค์กร: BB

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

PF17PA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน 447.7 ล้านบาท B

PF18PA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน 60.3 ล้านบาท B

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

       บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

     ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!