หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

Fitch9ฟิทช์ ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของอีซี่บายเป็น 'แนวโน้มเป็นลบ'และคงอันดับเครดิตภายในประเทศ

    ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ – 13 สิงหาคม 2563: ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตแนวโน้มอันดับของ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EB เป็น แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ (Negative Outlook) จาก แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)  พร้อมกันนี้ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB ที่ ‘AA(tha) และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’

    การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตดังกล่าวเป็นผลมาจากการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของบริษัทแม่ ซึ่งคือ ACOM CO., LTD. (อันดับเครดิตสากล BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563  (ดูรายละเอียดได้จากประกาศ “Fitch Revises Outlook on MUFG Group and Affiliates to Negative; Affirms Ratings)

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

     อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB มีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ฟิทช์เชื่อว่า EB เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อ ACOM และบริษัทน่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติ (extraordinary support) จากบริษัทแม่  ทั้งนี้ ACOM มีสัดส่วนการถือหุ้นใน EB ที่ 71% และบริษัทแม่มีอำนาจในการควบคุมและบริหารจัดการและมีการเชื่อมโยงในด้านการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทลูก

       อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ EB ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

       ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

        การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ACOM กลับไปเป็น “แนวโน้มมีเสถียรภาพ” น่าจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB

      การปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของ EB ต่อกลุ่มบริษัทแม่ เช่น การที่ EB มีสัดส่วนการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มที่สูงขึ้นและมีบทบาทในด้านการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้อันดับเครดิตของบริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับ แต่อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มอันดับเครดิตดังกล่าวต้องสอดคล้องกับการประเมินความแข็งแกร่งด้านเครดิตของ EB เทียบกับบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศโดยฟิทช์ด้วยเช่นกัน  การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวจะส่งผลให้อันดับเครดิตภายใยประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเช่นกัน

       ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

       การที่ ACOM มีความสามารถในการให้ความสนับสนุนแก่ EB ที่ลดลง ซึ่งอาจสะท้อนได้จากการปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ACOM น่าจะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB ถูกปรับลดอันดับเช่นกัน

     อันดับเครดิตของ EB อาจได้รับการปรับลดอันดับ หากฟิทช์เชื่อว่าโอกาสที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุน EB มีการปรับตัวลดลง  ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจสะท้อนได้ในกรณีที่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของระดับการควบคุมด้านการบริหารจัดการและความเชื่อมโยงในการดำเนินงานระหว่างบริษัทลูกกับบริษัทแม่ (integration) และในสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลง (เช่น ลดสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า 50% และการมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยขนาดใหญ่ (minority shareholder)) แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

       การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB จะส่งผลในลักษณะเดียวกันต่ออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท

อันดับเครดิตที่เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตของ EB มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิตของ ACOM

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดมีดังนี้

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว คงอันดับที่ ‘AA(tha)’; ปรับเป็น ‘แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ’ จาก ‘แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ’

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับที่  ‘F1+(tha)’

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ ‘AA(tha)’

Fitch Revises Outlook on EASY BUY to Negative; Affirms Ratings

     Fitch Ratings - Bangkok - 13 Aug 2020: Fitch Ratings has revised the Outlook on EASY BUY Public Company Limited (EB) to Negative from Stable. At the same time, Fitch has affirmed EB's National Long-Term Rating of 'AA(tha)' and National Short-Term Rating of 'F1+(tha)'.

       The revised Outlook follows similar rating action on the Long-Term Issuer Default Rating (IDR) of EB's parent, ACOM CO., LTD. (BBB+/Negative) on 4 August 2020; see, Fitch Revises Outlook on MUFG Group and Affiliates to Negative; Affirms Ratings, at www.fitchratings.com/site/pr/10131407

KEY RATING DRIVERS

      EB's National Long-Term Rating is driven by Fitch's belief that the company is a strategically important subsidiary of ACOM and would receive extraordinary support from its parent. ACOM owns 71% of EB, and there is a high level of management control and operational linkages between the two entities.

        Fitch has equalised EB's senior debt ratings with its National Long-Term Rating in accordance with Fitch criteria.

RATING SENSITIVITIES

       Factors that could, individually or collectively, lead to positive rating action/upgrade:

        A revision of ACOM's Long-Term IDR to Stable would be likely to result in similar rating action on EB's National Long-Term Rating.

         A significant increase in EB's strategic importance to the group, such as in terms of its contribution to and role within the group, may also lead to an upgrade, though this would be contingent on Fitch's assessment of EB's relative strengths on the Thai national rating scale. An upgrade of EB's National Long-Term Rating would result in similar rating action on its long-term senior debt rating.

        Factors that could, individually or collectively, lead to negative rating action/downgrade:

          A reduced ability by ACOM to support EB, as indicated by a downgrade of ACOM's Long-Term IDR, would be likely to lead to a downgrade of the subsidiary's National Long-Term Rating.

               EB's ratings may also be downgraded if Fitch believes that the parent's propensity to support EB is reduced. This may be indicated by a substantial reduction in the level of management control, operational integration, and shareholding, such as to below 50%, with the presence of significant minority shareholders. However, Fitch does not expect this to occur in the near term.

               A downgrade of EB's National Long-Term Rating would result in similar rating action on its long-term senior debt rating.

               REFERENCES FOR SUBSTANTIALLY MATERIAL SOURCE CITED AS KEY DRIVER OF RATING

               The principal sources of information used in the analysis are described in the Applicable Criteria.

PUBLIC RATINGS WITH CREDIT LINKAGE TO OTHER RATINGS

               The ratings of EB are linked to the credit profile of ACOM.

               Additional information is available on www.fitchratings.com

FITCH RATINGS ANALYSTS

Parson Singha

Senior Director

Primary Rating Analyst

+66 2 108 0151

                              Fitch Ratings (Thailand) Limited Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini Bangkok 10330

Patchara Sarayudh

Director

Secondary Rating Analyst

+66 2 108 0152

Jonathan Cornish

Managing Director

Committee Chairperson

+852 2263 9901

APPLICABLE CRITERIA

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!