หมวดหมู่: พลังงาน

9277 ระบบท่อส่งน้ำมันจังหวัดตากจังหวัดตากชี้แจงโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ เสริมความมั่นคงด้านพลังงาน

          จังหวัดตาก จัดประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยมีผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 200 คนเข้าร่วม ณ หอประชุมอำเภอเมืองตาก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

          นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานการประชุมเพื่อชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด กล่าวว่า โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคเหนือนับเป็นโครงการที่ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งจะสร้างความมั่นใจว่าต่อไปภาคเหนือจะไม่ขาดแคลนน้ำมันที่เป็นหัวใจของการพัฒนาในทุกด้านของโลกยุคปัจจุบัน เพราะในอนาคตอันใกล้จะมีระบบเก็บสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้น การขนส่งน้ำมันด้วยระบบท่อนับเป็นการเพิ่มเสถียรภาพในการขนส่ง ลดความสูญเสียจากการระเหยของน้ำมันที่ขนส่งด้วยวิธีอื่น นอกจากนั้น ยังส่งผลดีต่อการจราจร เพราะปริมาณการใช้เส้นทางคมนาคมจากรถบรรทุกที่ขนส่งน้ำมันจะลดลง ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่งผลดีกับสภาพแวดล้อมโดยรวม

          โครงการขยายระบบท่อส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เป็นการต่อขยายจากระบบการขนส่งทางท่อที่มีอยู่เดิมของบริษัทฯ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังภาคเหนือ โดยมีคลังน้ำมันปลายทางที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดลำปาง รวมระยะทางการวางท่อ ทั้งสิ้นประมาณ 576 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง

          ทั้งนี้ โครงการขยายระบบท่อส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือ ได้รับพิจารณาอนุมัติรายงานจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สำหรับการวางท่อน้ำมันในจังหวัดตากนั้น ได้ทำการศึกษาและปรับเปลี่ยนแนวทางที่มีความเหมาะสมใหม่ตามที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากเห็นควร และได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รวมทั้งจัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว โดย หลังจากรายงานการเปลี่ยนแปลงได้รับพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ.แล้ว โครงการจะดำเนินการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันเพื่อให้โครงข่ายมีความสมบูรณ์สามารถส่งน้ำมันไปยังคลังน้ำมันนครลำปางภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 นี้


AO9277

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!