หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) .. .... (ด่านศุลกากรเชียงแสน)

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) .. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนด ด่านศุลกากรและด่านพรมแดน .. 2560 เพื่อปรับปรุงสถานที่ตั้ง ด่านศุลกากร เขตศุลกากร และด่านพรมแดนของด่านศุลกากรเชียงแสน เนื่องจากด่านศุลกากรเชียงแสนได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการไปสถานที่แห่งใหม่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการตรวจของที่ขนส่งมาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

          1. กำหนดด่านศุลกากรเชียงแสน ตั้งอยู่เลขที่ 888/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

          2. กำหนดเขตศุลกากร

              2.1 บริเวณด่านศุลกากรเชียงแสน ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

              2.2 บริเวณท่าเรือห้าเชียง 1 และท่าเรือห้าเชียง 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

              2.3 บริเวณตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

        3. กำหนดด่านพรมแดนและเขตแดนทางบก

             3.1 ด่านพรมแดนท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

                   เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

             3.2 ด่านพรมแดนเชียงแสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

                    เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

             3.3 ด่านพรมแดนสบรวก ไทยลาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

                    เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

             3.4 ด่านพรมแดนสามเหลี่ยมทองคำ ไทยเมียนมา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

                    เขตแดนทางบก ราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

A9060

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!