หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 16

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 16 ตามที่สำนักงาน .. เสนอ

         สาระสำคัญของเรื่อง

         สำนักงาน .. ได้รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 16 โดยข้อมูล วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้รับข้อมูลจาก 147 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 99 ของทั้งหมด (148 ส่วนราชการ) สรุปได้ ดังนี้

         1. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งส่วนของราชการ ส่วนราชการมีการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่ฯ ตามปกติเพิ่มมากขึ้น (82 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 56) (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี 81 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 55) และส่วนราชการกำหนดให้บุคลากรเหลื่อมเวลาในการทำงานเป็น 3 ช่วงเวลาลดลง (76 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 52) (ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี 79 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 54)

         2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home) ส่วนราชการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ ลดลง (65 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 44) (ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี 66 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 45) โดยในจำนวนนี้มี 16 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 11 มอบหมายให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ (ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา)

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 1 กันยายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9044

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!