หมวดหมู่: กรมสรรพากร

1aaa1aAสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ

31 สิงหาคม 2563 โค้งสุดท้ายสิ้นสุดขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล   

      กรมสรรพากรแจ้ง 31 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.55 แนะนำให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษี ในกำหนดเวลาเพื่อลดภาระการเสียค่าปรับ และเงินเพิ่ม

     นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “31 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.55 สำหรับเงินได้ในปี 2562 ซึ่งกรมสรรพากรมีมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีอากร เพื่อเสริม  สภาพคล่องทางการเงินให้ประชาชนและผู้ประกอบการ บุคคลธรรมดาหากมีภาษีต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย แต่ต้องมีภาษีที่ชำระไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล กรมสรรพากรสนับสนุนผู้เสียภาษีที่ดีได้ต่อยอดธุรกิจอย่างมั่นคงเติบโตต่อไป สามารถติดต่อธนาคารกรุงไทย (KTB) ได้ออกแคมเปญ “สินเชื่อ SME เพื่อชำระภาษี” หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ออกแคมเปญ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” โดยธนาคารดังกล่าวได้สนับสนุนสินเชื่อ เพื่อชำระภาษี เพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องทางการเงินผู้ประกอบธุรกิจ SME ให้แข็งแกร่ง ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต ทั้งนี้ มีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สนับสนุนวงเงินค้ำประกันพิเศษในครั้งนี้”

      โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผู้ประกอบการยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยใช้ช่องทางการยื่นแบบผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งนี้ การยื่นแบบฯ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระต้องรับผิดชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากมีภาษีต้องชำระ  ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนด้วย”

     สำหรับ ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!