หมวดหมู่: คลัง

1aaa1aแพตริเซีย มงคลวนิช

สบน. สนับสนุน กคช.ระดมทุนอย่างยั่งยืน ผ่านการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) เป็นครั้งแรก

       นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีแผนการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) ของ กคช. เป็นครั้งแรกภายในเดือนกันยายน 2563 วงเงินไม่เกิน 6,800 ล้านบาท อายุ 5-15 ปี กระทรวงการคลังค้ำประกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางวิชาการแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)  

       การออก Social Bond ของ กคช. ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลภายใต้ Social Bond Principles 2020 ของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (International Capital Market Association: ICMA) และ ASEAN Social Bond Standards โดยมี ADB สนับสนุนการจัดทำกรอบการระดมทุนเพื่อสังคม (Social Bond Framework) และมี DNV GL เป็นผู้ตรวจสอบภายนอก (Third-Party Verification Agent) ซึ่งการออก Social Bond ของ กคช. ในครั้งนี้จะนำเงินไปใช้ในโครงการลงทุนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับ ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

      นักลงทุนและคู่ค้าสามารถติดตามแผนการออก Social Bond ได้จากเว็ปไซต์ สบน. (www.pdmo.go.th) และรายละเอียด Social Bond Framework ฉบับสมบูรณ์ได้จากเว็ปไซต์ กคช. (www.nha.co.th) ทั้งนี้ สบน. ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการออก Social Bond ของ กคช. โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันจะได้รับการตอบรับและสนับสนุนอย่างดีจากผู้ร่วมตลาด

พันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ครั้งแรกของรัฐบาลไทย ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม

     นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความต้องการลงทุน (Bookbuild) ในพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นักลงทุนได้ให้ความสนใจอย่างมาก โดยมีการเสนอวงเงินซื้อพันธบัตรเข้ามาทั้งสิ้น 60,911 ล้านบาท ซึ่งสูงถึง 3.05 เท่าของวงเงินที่ประกาศ และทำให้ สบน. สามารถออก Sustainability Bond ได้ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ย 1.585% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนตลาด (Market Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 15 ปี ณ ปัจจุบัน โดยมีนักลงทุนครอบคลุมทุกกลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต กลุ่มกองทุน กลุ่มสถาบันการเงิน และนักลงทุนต่างชาติ เข้าร่วมลงทุนใน Sustainability Bond ของรัฐบาลไทยในครั้งนี้

     การออก Sustainability Bond ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นครั้งแรกของรัฐบาลไทย ยังถือเป็น Sustainability Bond รุ่นแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ออกโดยรัฐบาล เงินระดมทุนที่ได้จากการออก Sustainability Bond ในครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นอกจากนี้ สบน. ได้กำหนดให้ Sustainability Bond รุ่นดังกล่าวเป็นพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) รุ่น 15 ปี โดยจะมีการออก Sustainability Bond อย่างต่อเนื่อง (Reopen) เพื่อให้มีวงเงินคงค้างในระดับที่เพียงพอต่อการสร้างสภาพคล่อง รวมถึงในอนาคต สบน. มีแผนที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการออก Sustainability Bond เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้าน (Sustainable Development Goals) ขององค์กรสหประชาชาติ

     ในการนี้ สบน. ขอขอบคุณนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีเข้ามาช่วยสนับสนุนการออก Sustainability Bond และส่งเสริมโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จ

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 02 271 7999 ต่อ 5805 และ 5814

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!