หมวดหมู่: เกษตร

สินค้าเกษตร

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 สิงหาคม 2563

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

     สัปดาห์นี้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 537 บาท เป็นหาบละ 543 บาท โดยสภาพอากาศขณะนี้อยู่ในภาวะฝนตกต่อเนื่อง ทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตชะลอลง

      ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 314.54 เซนต์/บุชเชล รายงานคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ประจำเดือนสิงหาคมประเมินผลผลิตต่อไร่สำหรับฤดูกาล 2563/64 ที่ 181.8 บุชเชลต่อเอเคอร์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่ 178.5 บุชเชลต่อเอเคอร์ และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 180.5 บุชเชลต่อเอเคอร์ ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดที่ 15,278 ล้านบุชเชล  สูงกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาที่มีจำนวน 13,617 ล้านบุชเชล  และปรับคาดการณ์การส่งออกข้าวโพดสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 2,150 ล้านบุชเชล เป็น 2,225 ล้านบุชเชล เนื่องจากราคาข้าวโพดโลกอยู่ในระดับต่ำ ด้านสภาพอากาศคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณรัฐไอโอวา

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 13.60 บาท โดยปริมาณการซื้อขายในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณค่อนข้างสูง เนื่องจากจีนเข้ามาซื้อถั่วเม็ดและกากถั่วเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากผู้ผลิตประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา ทำให้ราคาขายจากแหล่งผู้ผลิตได้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

                ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 880.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 284.2 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน รายงานคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ประจำเดือนสิงหาคม ประเมินผลผลิตถั่วเหลืองต่อไร่สำหรับฤดูกาล 2563/64 อยู่ที่ 53.3 บุชเชลต่อเอเคอร์ โดยคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นเป็น 4,425  ล้านบุชเชล และคลังถั่วเหลืองอยู่ที่ 610 ล้านบุชเชล ด้านการส่งออก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า จีนได้สั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ในปริมาณ 456,000 ตัน สำหรับการส่งออกในปี 2563/64

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะเพิ่มขึ้น

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

       ฤดูกาลจับปลาต้นปีในประเทศเปรูได้สิ้นสุดแล้ว โดยปริมาณปลาป่นที่ผลิตได้ก็คาดว่าจะถูกจองหมดแล้วเช่นกัน ทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีความเคลื่อนไหวในตลาดมากนัก ด้านผู้ซื้อหลักอย่างจีน ราคาในตลาดเริ่มทรงตัว หลังจากที่ปลาป่นจากเปรูเริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

 โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 46.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคายืนที่กิโลกรัมละ 35.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 33.20 บาท

 ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 32.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท 

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

       สถานการณ์ราคาซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 499 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 515 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงเล็กน้อยจากตันละ 427 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 426 เหรียญสหรัฐฯ

 ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,400 บาท เป็นกระสอบละ 1,450 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,180 บาท

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

      ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 79-80 บาท  ทั้งนี้ ทุกห้างสรรพสินค้าให้ความร่วมมือจำหน่ายเนื้อหมูตามราคาที่กรมการค้าภายในกำหนด  ด้านเกษตรกรทุกภูมิภาคยังคงจัดกิจกรรมขายหมูราคาถูกต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์ราคาหมูผ่อนคลายมากขึ้น

 ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

      ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 34 บาท จากการบริโภคเนื้อไก่ที่ทรงตัว และมีปัจจัยลบเป็นฝนที่ตกเพิ่มขึ้น

 ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      ในสัปดาห์นี้การบริโภคไข่ไก่ทรงตัว ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 2.90 บาท

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!