หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

 SET 6 

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 4,920.40 8.48 6,131.88 10.56 -1,211.49 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,275.52 10.81 6,852.14 11.80 -576.62 -
นักลงทุนต่างประเทศ 19,532.60 33.65 22,825.89 39.32 -3,293.29 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 27,322.26 47.07 22,240.87 38.31 5,081.39 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 14 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 54,931.96 10.67 50,381.88 9.78 4,550.09 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 56,802.29 11.03 57,407.71 11.15 -605.43 -
นักลงทุนต่างประเทศ 178,902.47 34.74 187,286.54 36.37 -8,384.07 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 224,265.69 43.55 219,826.28 42.69 4,439.41 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,123,812.03 11.11 1,049,789.56 10.38 74,022.47 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,024,985.10 10.14 1,024,570.95 10.13 414.15 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,538,028.77 34.99 3,773,236.39 37.31 -235,207.61 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,425,365.26 43.76 4,264,594.27 42.17 160,770.99 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 4.62 0.30 18.52 1.19 -13.90 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.47 0.03 0.57 0.04 -0.11 -
นักลงทุนต่างประเทศ 70.02 4.48 49.22 3.15 20.81 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,486.71 95.19 1,493.51 95.63 -6.80 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 14 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 234.92 1.30 115.35 0.64 119.57 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 17.59 0.10 27.41 0.15 -9.83 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,137.00 6.27 932.45 5.14 204.54 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,744.29 92.34 17,058.58 94.07 -314.29 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,955.59 1.39 1,259.35 0.89 696.24 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 611.01 0.43 415.74 0.30 195.28 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,572.17 6.08 7,217.92 5.12 1,354.25 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 129,772.66 92.10 132,018.43 93.69 -2,245.77 -

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!