หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaBสมเด็จ สุสมบูรณ์

พาณิชย์ เผยโควิด-19 ดันบันเทิงออนไลน์ในจีนบูม แนะผู้ประกอบการไทยวางแผนเจาะตลาด

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชี้ช่องผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยบุกเจาะตลาดบันเทิงออนไลน์ในจีน แนะเกม วิดีโอสั้น เพลง มีโอกาสทำเงินสูง หลังวิกฤตโควิด-19 ทำคนเคยชินในการใช้ความบันเทิงออนไลน์ และปัจจุบันยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง

      นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมความบันเทิงออนไลน์ของจีนในยุคหลังการระบาดของโรคโควิด-19 จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยชี้ให้เห็นว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนธ.ค.2562-มี.ค.2563 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงในแขนงต่างๆ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และยังมีบริโภความบันเทิงผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์ วิดีโอไลฟ์สด และเกม เพิ่มขึ้นมากกว่าบันเทิงออฟไลน์อย่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย ที่จะศึกษาตลาดและวางแผนเข้าไปเจาะตลาดจีน เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงออนไลน์เข้าไปทำตลาด

      น.ส.ชนิดา อินปา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า ได้มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมบันเทิงออนไลน์ในจีนยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ผู้บริโภคในจีนจะยังคงเคยชินกับการใช้ความบันเทิงทางออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดความบันเทิงออนไลน์ของจีนยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่อายุ 20-29 ปี และอายุ 10-19 ปี ที่มีสัดส่วนการใช้บริการความบันเทิงออนไลน์มากที่สุด และยังพบว่าตลาดชนบทจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคใหม่ที่สำคัญของแพลตฟอร์มความบันเทิงออนไลน์ของจีนด้วย

       ทั้งนี้ ความบันเทิงออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยม เช่น วิดีโอสั้น การไลฟ์สด การ์ตูนแอนิเมชัน เกม เพลง โดยขณะนี้ ผู้ให้บริการได้มีการพัฒนาให้มีความหลากหลาย และมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกำลังมีการพัฒนาความบันเทิงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ การศึกษา และการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะมีรูปแบบใหม่ของความบันเทิงออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

               “ผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคชาวจีน มีความต้องการกิจกรรมความบันเทิงออนไลน์มากขึ้น และก่อให้เกิดเป็นความเคยชินในการใช้ความบันเทิงออนไลน์ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยและผู้พัฒนาคอนเทนต์เกี่ยวกับความบันเทิงออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ วิดีโอสั้น ยาว หรือเพลง สามารถที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการความบันเทิงออนไลน์ที่มีคุณภาพและมีความสร้างสรรค์เข้าสู่ตลาดจีน และยิ่งมีการสอดแทรกความเป็นไทย แต่ยังมีความทันสมัยและตรงกับรสนิยมชาวจีน ก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้น”น.ส.ชนิดากล่าว

     สำหรับ เป้าหมายในการทำตลาด ควรจะเน้นกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนและมีแนวโน้มในการบริโภคความบันเทิงออนไลน์มากที่สุด และต้องให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในตลาดชนบทที่นับวันเริ่มขยายตัวมากขึ้น และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ถือเป็นตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมความบันเทิงออนไลน์ของจีนในปัจจุบันและยังคงมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

DITP แนะผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์วางแผนเจาะตลาดบันเทิงออนไลน์ในจีน

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชี้ช่องผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยบุกเจาะตลาดบันเทิงออนไลน์ในจีน แนะเกม วิดีโอสั้น เพลง มีโอกาสทำเงินสูง หลังวิกฤตโควิด-19 ทำคนเคยชินในการใช้ความบันเทิงออนไลน์ และปัจจุบันยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง

        นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมความบันเทิงออนไลน์ของจีนในยุคหลังการระบาดของโรคโควิด-19 จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยชี้ให้เห็นว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562-มีนาคม 2563 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงในแขนงต่างๆ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และยังมีบริโภความบันเทิงผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์ วิดีโอไลฟ์สด และเกม เพิ่มขึ้นมากกว่าบันเทิงออฟไลน์อย่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย ที่จะศึกษาตลาดและวางแผนเข้าไปเจาะตลาดจีน เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงออนไลน์เข้าไปทำตลาด

          นางสาวชนิดา อินปา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า ได้มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมบันเทิงออนไลน์ในจีนยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ผู้บริโภคในจีนจะยังคงเคยชินกับการใช้ความบันเทิงทางออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดความบันเทิงออนไลน์ของจีนยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่อายุ 20 - 29 ปี และอายุ 10 - 19 ปี ที่มีสัดส่วนการใช้บริการความบันเทิงออนไลน์มากที่สุด และยังพบว่าตลาดชนบทจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคใหม่ที่สำคัญของแพลตฟอร์มความบันเทิงออนไลน์ของจีนด้วย

          ทั้งนี้ ความบันเทิงออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยม เช่น วิดีโอสั้น การไลฟ์สด การ์ตูนแอนิเมชัน เกม เพลง โดยขณะนี้ ผู้ให้บริการได้มีการพัฒนาให้มีความหลากหลาย และมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกำลังมีการพัฒนาความบันเทิงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ การศึกษา และการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะมีรูปแบบใหม่ของความบันเทิงออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          “ผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคชาวจีน มีความต้องการกิจกรรมความบันเทิงออนไลน์มากขึ้น และก่อให้เกิดเป็นความเคยชินในการใช้ความบันเทิงออนไลน์ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยและผู้พัฒนาคอนเทนต์เกี่ยวกับความบันเทิงออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ วิดีโอสั้น ยาว หรือเพลง สามารถที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการความบันเทิงออนไลน์ที่มีคุณภาพและมีความสร้างสรรค์เข้าสู่ตลาดจีน และยิ่งมีการสอดแทรกความเป็นไทย แต่ยังมีความทันสมัยและตรงกับรสนิยมชาวจีน ก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้น” นางสาวชนิดากล่าว

          สำหรับเป้าหมายในการทำตลาด ควรจะเน้นกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนและมีแนวโน้มในการบริโภคความบันเทิงออนไลน์มากที่สุด และต้องให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในตลาดชนบทที่นับวันเริ่มขยายตัวมากขึ้น และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ถือเป็นตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมความบันเทิงออนไลน์ของจีนในปัจจุบันและยังคงมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

          สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

DITP จัดเจรจาธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ยอดพุ่งทะลุ 10,000 ล้านบาท

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดเจรจาการค้าออนไลน์พาผู้ประกอบการผ่าวิกฤติ ยุค COVID-19 ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เปิดให้บริการมาเป็นเวลากว่าสามเดือน โดยสามารถสร้างยอดส่งออกได้แล้วกว่า 10,000 ล้านบาท

          นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า “นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

มีนโยบายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้เพิ่มกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ส่งออกไทยยังสามารถขายสินค้าให้ผู้ซื้อในต่างประเทศได้ โดยการจัดการเจรจาการค้าผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์  (Online Business Matching) เป็นหนึ่งในกิจกรรมในรูปแบบใหม่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยและผู้นำเข้าต่างชาติเป็นอย่างมาก และสามารถสร้างให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าไทยที่เรียกได้ว่าได้ผลดีเกินคาด”

          ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม Online Business Matching นับตั้งแต่เริ่มกิจกรรมในช่วงปลายเดือนเมษายน 2563 สามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายภายใน 1 ปี ได้รวมทั้งสิ้น 10,576.3  ล้านบาท โดยสินค้าที่มีการสั่งซื้อผ่านกิจกรรมดังกล่าวสูงสุด ได้แก่ ผลไม้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการขายผลไม้ไทยภายใต้แคมเปญ Thai Fruits Golden Months ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

          รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,784.5 ล้านบาท โดยเป็นการขายลำไยสด จำนวน 73,397 ตัน และลำไยอบแห้ง จำนวน 820 ตู้คอนเทนเนอร์ และส่งออกไปกว่า 9 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย บังคลาเทศ สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน และฝรั่งเศส และเป็นการขายมะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 3,200 ตัน พร้อมด้วยทุเรียนแกะเปลือกไปยังประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย นอกจากนี้ ภายใต้กิจกรรมดังกล่าวสินค้าที่ได้รับสนใจจากผู้นำเข้า คือ การสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ไปตลาดสหรัฐอเมริกา และการสั่งซื้อข้าวไปยังตลาดโมซัมบิกและแอฟริกาใต้อีกด้วย

      นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเจรจาการค้าออนไลน์  (Online Business Matching)  จัดขึ้นเพื่อทดแทนการเจรจาการค้าในรูปแบบเดิม โดยจัดให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถนัดเวลาในการเจรจาการค้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์กัน ซึ่งจุดแข็งของกิจกรรมนี้ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็คือ การมีระบบคัดกรองผู้ซื้อคุณภาพในต่างประเทศโดยทูตพาณิชย์ให้มาเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการศักยภาพของไทยที่ผ่านการตรวจสอบของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ศึกษากันและกันล่วงหน้าก่อนการเจรจา ซึ่งตรงนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการสั่งซื้อสินค้าตามที่ผู้ซื้อต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม

      หากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขึ้น ก็ยังเห็นว่าการเดินทางไปพบปะลูกค้าในต่างประเทศนั้นยังเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจธุรกิจของคู่ค้า และความต้องการตลาดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในระดับ SMEs ให้ได้รับความสะดวกสบาย สามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และที่สำคัญจะช่วยให้สามารถประหยัดเวลาและงบประมาณได้อย่างมาก ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็พร้อมที่จะพัฒนาระบบและการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันต่อไป

     สำหรับ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก thaitrade.com และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.ditp.go.th หรือทาง facebook : Thaitrade.com และสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1169

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!