หมวดหมู่: เกษตร

8259 KKUสำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมการควบคุมโรคด้วยสารชีวภัณฑ์จากเชื้อแบคทีเรียบีเอส

          สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยระบบผสมผสานสำหรับเกษตรกร ณ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน โดยมี รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท 5 คน ปริญญาเอก 1 คน เข้าร่วมดำเนินการอบรมด้วย โดยใช้สถานที่แปลงผักปลอดภัยตำบลบ้านโต้นเป็นสถานที่เรียนรู้กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ร่วมกับเกษตรกร

 

8259 KKU2

 

          รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและในฐานะวิทยากร ได้กล่าวถึงความสำคัญของแบคทีเรียบีเอส ว่า “เชื้อบีเอส (บาซิลัส ซับทีลิส) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับพืชโดยไม่ทำความเสียหายให้กับพืช มีความสามารถในการแย่งธาตุอาหารได้ดีกว่าเชื้อจุลินทรีย์อื่น และสร้างสารปฏิชีวนะได้หลายชนิด ทำให้เชื้อโรคพืชลดการทำลายพืช และทำลายเชื้อโรคพืชทำให้ลดปริมาณเชื้อโรคพืช เชื้อบีเอสสามารถควบคุมโรคพืชได้หลายชิดทั้งเชื้อรา เช่น โรคเหี่ยว โรครากเน่าโคนเน่า โรคแอนแทรกโนส และเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคเน่าและโรคแคงเกอร์” สำหรับการอบรมครั้งนี้เพื่อสำรวจพื้นที่ปลูกของเกษตรกรเพื่อรวบรวมปัญหาด้านการผลิตและการจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืชเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา/จัดหาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช /ติดตามประเมินผลการใช้ชีวภัณฑ์และการจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืชของเกษตรกร และสรุปองค์ความรู้ในด้านโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตรกรบ้านโต้นและแนวทางการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานต่อไป

 

 

COREHOON

AO8259

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!