หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 10

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 6,735.77 12.22 4,301.35 7.80 2,434.42 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,008.76 10.90 5,607.11 10.17 401.66 -
นักลงทุนต่างประเทศ 18,846.45 34.18 20,669.96 37.49 -1,823.50 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 23,544.63 42.70 24,557.20 44.54 -1,012.57 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 4 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 11,622.23 10.58 9,676.87 8.81 1,945.36 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 12,578.78 11.45 12,339.81 11.23 238.97 -
นักลงทุนต่างประเทศ 37,891.41 34.49 41,167.81 37.48 -3,276.40 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 47,759.35 43.48 46,667.28 42.48 1,092.06 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,080,502.30 11.13 1,009,084.55 10.40 71,417.75 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 980,761.59 10.10 979,503.05 10.09 1,258.54 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,397,017.71 35.00 3,627,117.65 37.37 -230,099.94 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,248,858.91 43.77 4,091,435.27 42.15 157,423.65 -
mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 25.90 1.53 16.33 0.97 9.57 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3.23 0.19 11.13 0.66 -7.91 -
นักลงทุนต่างประเทศ 65.26 3.86 90.36 5.34 -25.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,597.73 94.42 1,574.30 93.04 23.43 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 4 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 46.40 1.48 26.19 0.83 20.21 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5.95 0.19 17.48 0.56 -11.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 175.39 5.59 153.15 4.88 22.23 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,911.73 92.75 2,942.65 93.73 -30.92 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,767.08 1.40 1,170.19 0.93 596.89 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 599.38 0.48 405.80 0.32 193.58 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,610.56 6.04 6,438.62 5.11 1,171.94 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 115,940.10 92.08 117,902.50 93.64 -1,962.41 -

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!