หมวดหมู่: ยานยนต์

7323 Bridgestoneบริดจสโตน ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์
พัฒนานวัตกรรมการตรวจเช็คยางอย่างชาญฉลาด เพื่อความปลอดภัย

          • ในการร่วมมือกับไมโครซอฟท์ บริดจสโตนพัฒนาระบบการตรวจเช็คยางที่เป็นคุณสมบัติโดดเด่นเฉพาะด้าน ผ่านระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (Microsoft Connected Vehicle Platform: MCVP)
          • การพัฒนาระบบดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาทางเทคนิค
          • ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของบริดจสโตนบนเส้นทางสู่การเป็นผู้นำในด้านโซลูชั่นด้านการเดินทางที่ทันสมัยและยั่งยืน

 

          บริดจสโตน ผู้นําด้านการผลิตยางและยางรถยนต์ระดับโลก ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์แบบเรียลไทม์ระบบแรกของโลก ซึ่งนี่ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญ เพราะอัตราสูงถึงร้อยละ 30 ของอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งหมด เกิดจากปัญหาความล้มเหลวทางเทคนิค1

 

          ส่วนสุดท้ายในการตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์
          ปัญหายางรถยนต์มักเกิดขึ้นใน 4 กรณี คือ ลมยางอ่อน การเสื่อมสภาพของยางตามอายุการใช้งาน การมีศูนย์ล้อผิดปกติ และความเสียหายของยางอันเกิดจากขอบถนนหรือทางเท้า หลุมหรือบ่อบนพื้นถนน และเศษวัสดุอื่นๆ ที่ตกอยู่บนพื้นถนน
          แต่ถือเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง ที่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ โดยรถที่ถูกผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา จะมีการติดตั้งระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติ (Tire Pressure Monitoring System: TPMS) ซึ่งช่วยตรวจสอบยางเพื่อป้องกันปัญหาลมยางอ่อน การบำรุงรักษายางที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันไม่ให้ยางเสื่อมสภาพ และช่วยป้องกันไม่ให้ศูนย์ล้อผิดปกติ
          สิ่งเหล่านี้ถือเป็นช่องโหว่ทางความปลอดภัยที่สำคัญ เป็นปัญหาที่มักไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้าหากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ยางที่ได้รับความเสียหายอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ และนอกจากนี้ ยางที่ได้รับความเสียหายยังอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อชิ้นส่วนอื่นๆ ของรถยนต์ เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับส่วนล้อ ซึ่งจะทำให้อัตราความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่มีมากยิ่งขึ้น

          ปัจจุบัน บริดจสโตนได้เติมเต็มช่องโหว่นั้นด้วยการพัฒนาระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์แบบเรียลไทม์ โดยอาศัยคลาวด์เฟรมเวิร์กบนระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์บนฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งไว้กับรถยนต์

 

          ก้าวไปข้างหน้า
          ระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์นี้ ยังมีความสามารถอื่นๆ ซ่อนอยู่อีก ระบบนี้ไม่เพียงแต่สามารถประมวลผลและแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบได้ทันทีเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น แต่ยังสามารถระบุได้อีกด้วยว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณใด ระบบนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกถึงสภาพพื้นผิวถนนได้อย่างครอบคลุมซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาถนนที่ได้รับความเสียหายหรือบริเวณถนนที่มีสิ่ง กีดขวางหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ และโดยในอนาคต เทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับจะยิ่งส่งผลดีต่อระบบนี้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากยานพาหนะจะสามารถส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ในบริเวณนั้น ไปยังบริเวณใกล้เคียงได้ รวมไปถึงการรวมรวมข้อมูลบนระบบคลาวด์

          ในปัจจุบัน ระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์ระบบใหม่ของบริดจสโตนสามารถใช้ได้กับยานพาหนะเพื่อกลุ่มลูกค้าองค์กร รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานผลิตรถยนต์ (OEM) ที่รองรับระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ยังช่วยให้บริดจสโตนสามารถพัฒนาต่อยอดโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กรและกลุ่มลูกค้าโรงงานผลิตรถยนต์ (OEM) ผู้ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริดจสโตนทั่วโลก

 

          พันธมิตรดิจิทัลเพื่อการเดินทางในอนาคต
          ระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) เป็นระบบที่มีความเสถียร สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์และระบบดิจิทัลอื่นๆ ที่สามารถสร้างโซลูชั่นให้แก่ผู้ขับขี่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาในการขับขี่รูปแบบต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ระบบ MCVP ยังสามารถสร้างความบันเทิงระหว่างขับขี่ผ่านระบบ infotainment ช่วยพัฒนาระบบนำทางในรถยนต์ พัฒนาเทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับ พัฒนาระบบตรวจสอบยานพาหนะ Telematics และพัฒนาระบบการส่งข้อมูล over-the-air (OTA) ระบบ MCVP ยังสามารถนำมาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก และสามารถนำมาใช้ร่วมกับ Microsoft Azure ได้อีกด้วย

          ระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ยังเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่สำคัญให้บริดจสโตน ช่วยขับเคลื่อนการส่งมอบโซลูชั่นเพื่อการเดินทาง ช่วยให้บริดจสโตนสามารถเข้าถึงระบบคลาวด์จำนวนมากบน Microsoft Azure เข้าถึง AI และเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย

          ในทางกลับกัน การร่วมงานกับบริดจสโตนก็ช่วยให้ไมโครซอฟท์พัฒนาการให้บริการสนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้ลูกค้าของระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีโซลูชั่นนี้กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนำเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น

          Laurent Dartoux, CEO and President ของ Bridgestone EMIA กล่าวว่า “ดิจิทัล ถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของบริดจสโตนในทุกวันนี้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ทำให้เราได้มีโอกาสในการนำระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์มาให้บริการแก่ผู้ขับขี่กว่าล้านคน เพื่อนำเสนอความปลอดภัยที่เหนือกว่าแก่ผู้ขับขี่ทุกท่าน”

          “ไมโครซอฟท์ ได้ร่วมมือกับบริษัทด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการคมนาคมอัจฉริยะ ด้วยระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ภารกิจของเราคือการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ ในการส่งมอบความปลอดภัยและประสบการณ์การเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆได้ตามใจต้องการ บริดจสโตนได้สร้างระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์ผ่านระบบ MCVP ซึ่งจะช่วยสร้างความสำเร็จในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน และพิสูจน์ให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างบริษัทที่ถือเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมได้ช่วยปลดล็อคประตูสู่โอกาสแห่งอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม” กล่าวโดย Tara Prakriya ตำแหน่ง General Manager แผนก Azure Mobility and Microsoft Connected Vehicle Platform ของ Microsoft

 

1 UK Department for Transport Statistics (2018) ‘Contributory factors in reported accidents by severity, Great Britain, 2018”


AO7323

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!