หมวดหมู่: ประกัน

FITCH12 11ฟิทช์ เรทติ้งส์ : โคโรน่าไวรัสอาจส่งผลให้ระดับเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตไทยปรับตัวอ่อนลง

      ฟิทช์ เรทติ้งส์- กรุงเทพฯ - 28 มิถุนายน 2563: ฟิทช์ เรทติ้งส์ มองว่าฐานะเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตไทยอาจปรับตัวอ่อนลงในช่วงระยะเวลา 12 – 18 เดือนข้างหน้าเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ โดยบริษัทประกันชีวิตภายในประเทศอาจรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับลดลงของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ลงทุนรวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (investment yield) ที่อาจลดลงต่อไปได้อีก นอกจากนี้การปรับตัวลดลงอย่างมากของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความเสี่ยงเชิงลบต่อพอร์ตการลงทุนและโครงสร้างเครดิตของบริษัทประกันภัยที่สูงขึ้นในช่วงภาวะที่ไม่ปกติ 

      ฟิทช์ คาดว่าเบี้ยประกันชีวิตน่าจะมีอัตราการเติบโตที่ต่ำในปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของสมาคมประกันชีวิตไทย แม้ว่าความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพจะยังคงเพิ่มขึ้นและช่วยสนับสนุนอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันของอุตสาหกรรมได้ แต่น่าจะไม่สามารถชดเชยการลดลงของเบี้ยประกันรับใหม่ของผลิตภัณฑ์เดิม เช่น ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ ได้ทั้งหมด นอกจากนี้ความผันผวนของตลาดการเงินก็อาจส่งผลให้ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนชะลอตัวลงได้เช่นกัน 

         ฟิทช์ มองว่าบริษัทประกันชีวิตไทยจะยังคงบริหารสินทรัพย์ลงทุนด้วยความระมัดระวังโดยสะท้อนได้จากสินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่ที่ยังคงเป็นพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ระดับของเงินกองทุนของอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับที่แข็งแรง โดยมีระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเฉลี่ยที่ 361% ในปี 2562 ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับเงินกองทุนที่ต้องสำรองขั้นต่ำที่ 140% ค่อนข้างมาก และจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานที่ชะลอตัวและค่าสินไหมทดแทนที่อาจปรับตัวขึ้นในอนาคต

       รายงานของฟิทช์หัวข้อ 'Thai Life Insurance Market Dashboard 2020' สามารถหาได้จาก www.fitchratings.com

Coronavirus to Weaken Thai Life Insurers' Capital

       Related Fitch Ratings Content: Thai Life Insurance Market Dashboard 2020

        Fitch Ratings-Bangkok-28 June 2020: Fitch Ratings believes Thai life insurance companies could report a thinner capital position over the next 12-18 months due to the uncertainty over the coronavirus pandemic and subsequent economic disturbances. The domestic life insurers could potentially face the valuation losses from the drawdown of their investment assets' market values and further subdued investment yields. Moreover, a significant drop in the country's stock market index over the past few months has highlighted the increased downside risk to the insurers' investment portfolios and credit profiles during an irregular situation.

        Growth of life insurance premium written has been muted in 2020, according to our expectation which is line with that of the Thai Life Assurance Association. Rising demand for health-related insurance products will continue to drive premium growth, but is unlikely to offset the drop in new premiums from traditional products such as savings-type insurance plans. Volatile financial markets might also hamper the local policyholders' appetite on investment-linked insurance products.

        Fitch views Thai life insurers as remaining reasonably cautious on their investment-management decisions, as indicated by their main investment assets being in government and high-quality corporate bonds. In addition, the industry has maintained sound capitalisation, as evident from the average risk-based capital adequacy ratio of 361% in 2019 well above the 140% regulatory minimum level, which should partly mitigate the risks from deteriorated earning performance and possible claims.

      The report, "Thai Life Insurance Market Dashboard 2020", is available at www.fitchratings.com or by clicking on the link

Contact:

Thanasit Utamaphethai

Associate Director

+66 2108 0154

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Venture Level 17

57 Wireless Road, Lumpini

Patumwan, Bangkok 10330

Siew Wai Wan, CFA

Senior Director

+65 6796 7217

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!