หมวดหมู่: เกษตร

1aaaa3มนัญญา

มนัญญา ชูพืชผลเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ผลักดันไกลสู่ครัวโลก

     มนัญญา ชูพืชผลเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ผลักดันไกลสู่ครัวโลก

     นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมแปลงสมาชิกเกษตรผสมผสานสกลนคร ต.เชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งแปลงเกษตรกรของสมาชิกสหกรณ์ของสมาชิกการเกษตรผสมผสานสกลนคร จำกัด มีการสร้างเครือข่าย ขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีสู่การพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งด้านการให้ความรู้ด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและแหล่งเงินทุน โดยกลุ่มดังกล่าวมีแนวคิดหลักที่จะทำอาชีพเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด เพื่อสุขภาวะที่ดีของตนอง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม จะร่วมทำงานให้สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนครเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนครอย่างเคร่งครัด มีการปลูกพืชที่หลากหลาย อาทิ ไม้สัก มะม่วงน้ำดอกไม้ กล้วยน้ำหว้า มะเขือเทศ ผักหวาน เป็นต้น ทั้งนี้ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วยน้ำว้านำไปแปรรูปเป็นกล้วยตาก กล้วยอบ และผงกล้วยที่สามารถช่วยเรื่องกรดไหลย้อน การแปรรูปข้าว เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวฮาง จมูกข้าวฮางชงพร้อมดื่ม

     "การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนอยู่แล้วโดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งต้องสอดคล้องกับการใช้ระบบตลาดนำการผลิต อย่างสวนอินทรีย์ผสมผสานที่ได้มาเยี่ยมชมวันนี้ จะทราบได้เลยว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ผู้บริโภคมีความต้องการสูง ปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย แต่ยังมีกระบวนการอื่นๆ อีกเล็กน้อยที่ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าไปดูแลและช่วยเหลือให้สองขาของพี่น้องเกษตรกรที่เดินได้อยู่แล้วเดินได้เร็วมากขึ้น เพราะเกษตรกรนั้นถือเป็นแรงและหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนของประเทศไทยที่ต้องผลักดันให้เป็นครัวโลกในอนาคต"นางสาวมนัญญา กล่าว

    ปัจจุบันสินค้าแปลงเกษตรกรของสมาชิกสหกรณ์ของสมาชิกการเกษตรผสมผสานสกลนคร จำกัด ได้รับมาตรฐาน SDGsPGS และมีรายได้เฉลี่ย 80,000 -100,000 บาท/เดือน และ 1,000,000 บาท/ปี โดยจัดจำหน่าย 4 ช่องทางซึ่งยึดหลักการตลาดนำการผลิต ได้แก่ 1) ตลาด Modern Tradeได้แก่ Tops market สาขาโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สกลนคร เป็นสินค้าประเภทพืชผักสวนครัว เป็นการฝากขาย ส่งสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รายได้ 2,000 บาท/สัปดาห์ 2) โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และจำหน่ายในจุดจำหน่ายที่โรงพยาบาล 3) Organic farm outlet อุทยานบัว ณ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4) ตลาดอีเวนท์ งานต่างๆ เช่น งานเกษตรแฟร์/ ตลาดนัดสินค้เกษตร/ตลาดประชารัฐ ฯลฯ และ 5) ตลาดออนไลน์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!