หมวดหมู่: เกษตร

1aaaa3ฟรุ๊ตบอร์ด

ฟรุ๊ตบอร์ด เห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย) และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2563 ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด

     นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย) ปี 2563 โดยมีแผนบริหารจัดการทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งคาดว่าผลผลิตลำไยในฤดูจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน นี้ และมีผลผลิต จำนวน 386,065 ตัน จึงมีแผนบริหารจัดการให้มีการบริโภคภายในประเทศ 69,102 ตัน นำไปแปรรูป 269,021 ตัน และส่งออก 47,942 ตัน

      อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะมีการกระจายผลผลิตออกนอกฤดูและพัฒนาคุณภาพผลผลิตภายใต้โครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ปี 2563 และบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะให้คำแนะนำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เหมาะสมและวิธีการที่เหมาะสม ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด รวมถึงให้คำแนะนำเกษตรกรในการเตรียมตัวในฤดูกาลถัดไปด้วย

      นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2563 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต จำนวน 799,004 ตัน แบ่งเป็น ทุเรียน 554,486 ตัน มังคุด 144,537 ตัน เงาะ 49,993 ตัน และลองกอง 49,988 ตัน โดยมีแผนจะกระจายผลผลิตภายในประเทศ การแปรรูป และการส่งออก อีกทั้งยังมุ่งเน้นการจัดการและพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตคุณภาพดี การส่งเสริมการบริโภคและประชาสัมพันธ์ และการป้องปรามผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด พร้อมกับการเชื่อมโยงการตลาดและเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่ตกเกรดด้วย

      ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังช่วงที่ผลผลิตจะออกปริมาณมาก (Peak) โดยให้แต่ละพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของแรงงาน ราคา ผลผลิต เพื่อให้มีการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!