หมวดหมู่: การศึกษา

6673 กสศ60 นักปฏิรูปจาก 14 ประเทศทั่วโลกเร่งหาทางออกหลังวิกฤตโควิด-19 
กระทบเด็กหลายล้านคนทั่วโลกเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา
โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาฯ ร่วมปาฐกถาพิเศษ
‘สี่ ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส’

            ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สร้างบาดแผลให้กับประชาชนทั่วโลกในระยะยาว อีกหนึ่งปัญหาที่ ถูกสังคมละเลยอยู่ในขณะนี้คือปัญหาช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ยิ่งขยายตัวมากขึ้นจากการที่เด็กและเยาวชนกว่า 90% ทั่วโลกต้องออกจากระบบการศึกษาชั่วคราว โดยข้อมูลจากสถาบันสถิติแห่งองค์การยูเนสโก (UIS) ชี้ว่ามีเด็กเยาวชนมากกว่า 263 ล้านคนทั่วโลกที่อยู่นอกระบบการศึกษา ทำให้นักปฏิรูปและนักวิชาการทั่วโลกประเมินว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากวิกฤตโควิด-19 โดยจะมีเด็กหลายล้านคนเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยในประเทศไทยพบว่ามีตัวเลขผู้ยากจนด้อยโอกาสอยู่ 4.3 ล้านคน เป็นนักเรียนยากจน 1.8-2 ล้านคน และเป็นเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษา 5-6 แสนคน หากมองในมิติที่กว้างขึ้นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นสาเหตุหลักที่จะกระทบสู่คุณภาพชีวิต ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาประชากรที่มีคุณภาพอีกด้วย

            กสศ.ในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ธนาคารโลก (World Bank) Global Partnership for Education และ Save the children UNESCO และภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา:ปวงชนเพื่อการศึกษา (ALL FOR EDUCATION) ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนักปฏิรูป ผู้นำด้านการศึกษากว่า 60 คนจาก 14 ประเทศ อาทิ อมาตย เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ที่เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ อลิส อัลไบร์ท (Alice Albright) ผู้จัดการกองทุนการศึกษาโลก หรือ Global Partnership for Education (GPE) องค์กรที่มุ่งสนับสนุนการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนามาแล้วกว่า 68 ประเทศ อันเดรียส ชไลเคอร์ (Andreas Schleicher) ผู้ริเริ่มและอยู่เบื้องหลังการประเมินทักษะนักเรียนนานาชาติหรือ PISA และยังมี หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาครูของภูมิภาคเอเชียจากประเทศสิงค์โปร์ นักการศึกษาชั้นนำจากฟินแลนด์ ร่วมประชุมเพื่อหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในวิกฤตโควิด-19 ภายในงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และ ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สี่ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนด้อยโอกาส”

          งานประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16:00 น. และ ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม เวลา 09:00-15:00 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีเพื่อเข้าประชุมออนไลน์ได้ที่ http://afe2020.eef.or.th/thai/


AO7135

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!