หมวดหมู่: เกษตร

1aaaaเฉลิมชัย ศรีอ่อน

ก.เกษตรฯ ยกระดับเกษตรกร มุ่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ สู่ผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ

      นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการอบรมโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project) ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเกษตร สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพการผลิต โดยใช้ระบบการตลาดนำการผลิต การเพิ่มช่องทางในการขายให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบทั่วไป และการทำตลาดแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การเพิ่มทักษะแก่เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญ

โดยเกษตรกรต้องสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดจาก ‘ทำมากได้น้อย’ เป็น ‘ทำน้อยได้มาก’ เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) โดยการนำเอาระบบ ICT เข้ามาช่วย มีการใช้วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเกษตรกรจะต้องรู้จักการรวมกันเป็นกลุ่มและเครือข่ายเพื่อสร้างความแข็งแรงในระบบธุรกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเกษตร เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ อีกทั้ง ยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ เพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่

        "กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยเพื่อรองรับเกษตร 4.0 อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้เป็น Smart Production ที่จะต้องมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับสู่การส่งออก สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รองรับการเป็นครัวโลกในอนาคต ซึ่งจะทำให้สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน" นายเฉลิมชัย กล่าว

        ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ หรือ Agri BIZ Idol Development Project รับสมัครจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีแผนธุรกิจ และอยากที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรจากทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือ จำนวน 80 คน แบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 8 กลุ่มผู้ประกอบการเกษตร ได้แก่ เกษตรวิถีอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า เกษตรท่องเที่ยว เกษตรไฮเทค เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปลงใหญ่ และบริการเกษตร เข้ารับการอบรมจากทีมวิทยากรชั้นนำ Coach Agri – biz และมีเมนเทอร์พี่เลี้ยงมากประสบการณ์ แต่ละด้าน เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเกษตร คอยสนับสนุนให้กับทีมเกษตรกร Agri Biz Idol เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ เน้นแผนธุรกิจเกษตรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรของตัวเองที่มีอยู่หรือต่อยอดการบริหารจัดการกิจการและการตลาดสินค้าเกษตรได้

        นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ Agri biz Idol จะสามารถช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ ที่อยากพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร และก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร ให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรเพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!