หมวดหมู่: รัฐสภา

1aaสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่25 2

สภาฯเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และ พ.ร.กการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจฯ และ พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศฯ วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท

      หลังการอภิปรายเป็นเวลากว่า 5 วัน ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏรได้ลงมติ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูฯ 1 ล้านล้านบาท ,พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจฯ และ พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่ประชุมสภาฯ ลงมติ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูฯ 1 ล้านล้านบาท

จำนวนผู้ที่เข้าประชุม 481 คน

เห็นด้วย 274 คน

ไม่เห็นด้วย 0 คน

งดออกเสียง 207 คน

ที่ประชุมสภาฯ ลงมติ พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจฯ

จำนวนผู้ที่เข้าประชุม 481 คน

เห็นด้วย 275 คน

ไม่เห็นด้วย 1 คน

งดออกเสียง 205 คน

ที่ประชุมสภาฯ ลงมติ พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศฯ

จำนวนผู้ที่เข้าประชุม 482 คน

เห็นด้วย 274 คน

ไม่เห็นด้วย 195 คน

งดออกเสียง 12 คน

ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน

               ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับ พ.ร.ก.กู้เงิน ทั้ง 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

สภาฯเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้ล้านล้านบาท

   สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ทั้งพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท พ.ร.ก.ช่วยผู้ประกอบวิสาหกิจฯ และ พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศฯ

   ผู้สื่อข่าวรายงานจากสภาผู้แทนราษฎรว่า วานนี้(31 พ.ค.63)  เมื่อเวลาประมาณ 15.50 น.  การประชุมมีการพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 3 ฉบับวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ได้แก่

   1. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

   2. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท และ

   3. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท

   โดยหลังการอภิปรายเป็นเวลากว่า 5 วัน ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏรได้ลงมติ ทั้ง 3 ฉบับโดยมีรายละเอียด ดังนี้

   1. ที่ประชุมสภาฯ ลงมติ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูฯ 1 ล้านล้านบาท จำนวนผู้ที่เข้าประชุม 481 คน เห็นด้วย 274 คน ไม่เห็นด้วย 0 คน งดออกเสียง 207 คน

   2. ที่ประชุมสภาฯ ลงมติ พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจฯ จำนวนผู้ที่เข้าประชุม 481 คน เห็นด้วย 275 คน ไม่เห็นด้วย 1 คน งดออกเสียง 205 คน

   3. ที่ประชุมสภาฯ ลงมติ พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศฯ จำนวนผู้ที่เข้าประชุม 482 คน เห็นด้วย 274 คน ไม่เห็นด้วย 195 คน งดออกเสียง 12 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน

   โดยสรุปแล้วที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบกับ พ.ร.ก.กู้เงิน ทั้ง 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!