หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copyการขยายกรอบระยะเวลาและของบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม)

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการขยายกรอบระยะเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปีการผลิต 2562/63 (จากเดิม กำหนดช่วงเวลาเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 เป็นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) ภายในกรอบจำนวนเกษตรกร 452,000 ครัวเรือน ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  โดยในส่วนของงบประมาณให้ พณ. ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ         

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396  

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!