หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

NHAจเรรัฐ


กคช. ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการฯ

          นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เผยว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 และฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นั้น เนื่องจากว่ามีข้อความคลาดเคลื่อน คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติจึงขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยให้ใช้ข้อความตามประกาศฉบับนี้แทน

          คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7.2 ของประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อยเกินไป คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติจึงจำเป็นต้องยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ จนกว่าจะมีการประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เพื่อดำเนินการรับสมัครและสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติครั้งใหม่ต่อไป

          ทั้งนี้ผู้ที่ได้ยื่นการสมัครตามประกาศที่ได้ยกเลิกไป สามารถยื่นใบสมัครใหม่เมื่อมีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติในครั้งต่อไป


AO5673

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!