หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

5597 CIMBธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชวนสร้างโอกาสที่ดีในการลงทุนกับ หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 1 – 2 และ 4 มิถุนายน 2563

          ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดจองซื้อหุ้นกู้ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งประกอบด้วยชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนเช่นกัน โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 1 – 2 และ 4 มิถุนายน 2563 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถจองซื้อหุ้นกู้ ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกเวลา และสามารถลงทุนได้ด้วยตนเองในทุกที่ ภายในวันและเวลาทำการของสาขาธนาคารผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking คือเวลา 8.30น. - 19.30 น. โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

          ทั้งนี้ ความเสี่ยงของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ 4 และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+ แนวโน้ม “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาได้เช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-626-7777 หรือ www.cimbthai.com หรือสอบถามผู้จัดการลูกค้าบุคคลธนกิจสัมพันธ์ที่มีความเชี่ยวชาญของธนาคาร

 

หมายเหตุ การลงทุนในหุ้นกู้มิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อจำกัดการโอน ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้


AO5597

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!