หมวดหมู่: พาณิชย์

1abDBD25

2 รัฐมนตรีพาณิชย์ "จับมือลุยตรวจเยี่ยม" 2 โครงการที่ประชาชนถูกใจ ทั้งพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน และประกันรายได้เกษตรกร

    นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้น ณ จังหวัดนครราชสีมา ติดตามการดําเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร5ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรวงเงิน 67,754 ล้านบาทดูแล และมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกว่า 7.3 ล้านครัวเรือน โดยปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยพืชทั้ง 5 ชนิดไปแล้ว 51,687 ล้านบาทต่อจำนวนเกษตรกร 3.1 ล้านครัวเรือน ซึ่ง ตัวแทนเกษตรกรมีความพึงพอใจและเรียกร้องให้รัฐบาลประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้ง 5 ชนิดต่อไป สําหรับผู้ประกอบการได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเสริมสภาพคล่องและผลักดันการส่งออกเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

    วันนี้นายจุรินทร์และนายวีรศักดิ์ ยังทำหน้าที่มอบเครื่องสับมันสําปะหลังจํานวน 55 เครื่อง ให้กลุ่มเกษตรกร 24 กลุ่ม ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 3,800 ราย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปมันสําปะหลังให้แก่เกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตของตนเองอีกด้วย

    กำหนดการวันนี้ ทั้งสองรัฐมนตรีจากกระทรวงพาณิชย์ยังใช้วันหยุดตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ณ ห้างวิชโก้ โฮลเซล ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่าห้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และประชาชนมีความพึ่งพอใจกับโครงการดังกล่าวเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน LOT 1 ที่ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็น LOT ที่ 3 โดยมีผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่าย ห้างค้าปลีกค้าส่งทั้งสิน 221 ราย และมีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 6 กลุ่ม จํานวน 4,845 รายการ ซึ่งโครงการนี้จะลดราคาไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นจากการสำรวจของซุปเปอร์โพลตัวประชาชนถูกใจนโยบายลดราคาสินค้าช่วยประชาชนในภาวะวิกฤตอย่างมาก

    สำหรับใ นจังหวัดนครราชสีมา นอกจากห้างโมเดิร์นเทรดระดับประเทศทุกรายที่เข้าร่วมโครงการแล้วยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ อีก 5 ราย คือ สยามวิชโก้, วงศ์มังกร ซุปเปอร์สโตร์, ฮกกี่ ซุปเปอร์มาร์ท, คลัง พลาซ่า และทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งคาดว่าโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน จะสามารถลดค่าครองชีพ ให้กับประชาชนมากกว่า 1,000 ล้านบาท

จุรินทร์ ลุยตรวจ 'พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน' ห้างดังเมืองย่าโม เผยเตรียมพิจารณาเปิด ล๊อต 4 ตามคำขอประชาชน

      นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะจากกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชนที่ ห้างวิชโก้ โฮลเซล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

    โดย รมว.พาณิชย์กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมว่าสำหรับพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อต 1และล็อต 2 ที่เปิดตัวไปแล้ว ซึ่งจนถึงขณะนี้มีสินค้าเข้าร่วมรายการทั้งหมดจำนวน 6 กลุ่มสินค้าด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 1.กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 2.กลุ่มอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง 3.กลุ่มซอสปรุงรส 4.กลุ่มของเครื่องใช้ในชุดประจำวัน 5.กลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย และ 6.กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้าง ซึ่งทั้ง 6 กลุ่มสินค้านี้มีรายการสินค้ารวมกันในล็อตที่ 3 ถึง 4,845 รายการ ลดสูงสุดถึง 68 % ซึ่งจะลดไปจนถึงอย่างน้อยวันที่ 30 มิถุนายน 2563

     รมว.พาณิชย์ กล่าวต่อว่า โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน เราทำมาถึงล๊อตที่ 3 เราลดทั่วประเทศในห้างสรรพสินค้าสำคัญทั้ง 13 ห้างระดับชาติและในระดับท้องถิ่น 158 ห้าง 287 สาขา และจะประเมินอีกครั้งหนึ่งว่ายืดระยะเวลาต่อไป สำหรับจะเดินหน้าล็อตที่ 4 ได้ต่อไปหรือไม่ เมื่อถึงเวลานั้นจะเรียนให้ทราบ ซึ่งอาจลงลึกไปจนถึงระดับอำเภอ

     “กระทรวงพาณิชย์จะประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง ถ้าประชาชนต้องการและเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และห้างสรรพสินค้าทุกระดับทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น และผู้ผลิตในกลุ่มสินค้าต่าง ๆ ให้ร่วมกัน ว่าจะขยายเวลาออกไปได้หรือไม่” รมว.พาณิชย์กล่าว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!