หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDข้าว

พาณิชย์ เคาะจ่ายส่วนต่าง 'ข้าวเปลือกเจ้า-ข้าวเปลือกหอมปทุม' หลังราคาต่ำกว่าประกัน

     พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าวงวดที่ 29 ชดเชยรายได้ 'ข้าวเปลือกเจ้า' เป็นงวดที่ 2 ติดต่อกัน หลังเพิ่งหยุดจ่ายไป ส่วน 'ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี' กลับมาจ่ายครั้งแรกในรอบ 6 งวด ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว สิ้นสุดโครงการ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาสูงกว่าประกันรายได้ เผยราคาลดลงจากการบริโภคลด จากการไม่มีนักท่องเที่ยว และส่งออกถูกคู่แข่ง เวียดนาม อินเดีย กลับมาชิงตลาด  

     ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 29 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 17-23 พ.ค.2563 จำนวน 2 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เพราะราคาปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคาประกันรายได้ โดยข้าวเปลือกเจ้าเป็นการกลับมาจ่าย 2 งวดติดต่อกัน หลังหยุดจ่ายไปเมื่องวดที่ 23-27 ส่วนข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เป็นการจ่ายส่วนต่างครั้งแรกในรอบ 6 งวด นับจากงวดที่ 23-28 ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องจ่าย เนื่องจากสิ้นสุดโครงการประกันรายได้ และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าราคาประกันรายได้

     โดยการคำนวณราคาส่วนต่าง ไม่ได้มีการคำนวณราคาอ้างอิงข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลไปแล้ว ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาอ้างอิงอยู่ที่ตันละ 14,933.00 บาท สูงกว่าราคาประกันรายได้ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 9,490.12 บาท ต่ำกว่าราคาประกันรายได้ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,580.80 บาท ต่ำกว่าราคาประกันรายได้

 

COREHOON

p> 

     ผลจากการคำนวณส่วนต่าง งวดที่ 29 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยข้าวเปลือกเจ้า จากเงินส่วนต่างที่จะต้องจ่าย 509.88 บาท คูณจำนวน 30 ตัน จะได้รับเงินรวม บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 419.20 บาท คูณด้วย 25 ตัน จะได้รับเงิน บาท

      ทั้งนี้ การกลับมาจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ เพราะขณะนี้ ราคาข้าวปรับตัวลดลง จากความต้องการข้าวที่ลดลง ทั้งการบริโภคในประเทศ ที่ลดลงจากการไม่มีนักท่องเที่ยว และการส่งออก ที่ราคาปรับตัวลดลง จากการที่เวียดนามกลับมาส่งออกข้าว และอินเดียมีสัญญาณส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น โดยข้าวไทยมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง ทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อจากคู่แข่ง

    ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!