หมวดหมู่: กรมสรรพากร

1aaaDสรรพากร

สรรพากร ได้รับความพึงพอใจอันดับ 1 จากสวนดุสิตโพลเผยประชาชนปลื้ม การขยายเวลาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถึง 31 สิงหาคม 2563

     สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจออนไลน์ประชาชนทั่วประเทศชอบใจ สรรพากรขยายเวลาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ออกไปถึง 31 สิงหาคม 2563 คว้าอันดับ 1 ความพึงพอใจ มาตรการรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาประชาชน

      นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “จากผลสำรวจของ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2563 เรื่อง ความพึงพอใจต่อมาตรการต้านโควิด - 19 ของรัฐบาล ในหัวข้อ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจผลปรากฏว่า มาตรการเลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปถึง 31 สิงหาคม 2563 ของกรมสรรพากร ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนสูงสุด อันดับ 1 ถึงร้อยละ 83.5 กรมสรรพากรเชื่อว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะช่วยประชาชนผู้เสียภาษีให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดการเดินทาง และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องของเงินในกระเป๋า ส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ”

       โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว กรมสรรพากรยังได้ออกมาตรการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรสำหรับเดือนภาษีมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และช่วยเพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการร่วมรณรงค์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161”

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!