หมวดหมู่: คลัง

1aaaDพันธบัตร

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น 'เราไม่ทิ้งกัน'ช่วงที่ 2 ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกจำหน่ายพันธบัตรพิเศษรุ่น 'เราไม่ทิ้งกัน' ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อย และเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ นั้น

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ 'เราไม่ทิ้งกัน' ทราบว่า เนื่องจากมีผู้สนใจใช้บริการแอพลิเคชั่น Bond Direct เป็นจำนวนมาก จึงอาจไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ สบน. จึงได้ปรับเพิ่มวงเงินจัดสรรให้แก่สาขาของธนาคารกรุงไทย ดังนั้น ผู้สนใจสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

      โดยจำกัดการซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาท/คน สุดท้ายนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ของรัฐบาลและความสะดวกในการใช้บริการ สบน. ขอแนะนำให้ผู้สนใจโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยที่เบอร์ 02-111-1111  หรือ สบน. เพื่อดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Bond Direct ที่เบอร์ 02-271-7999 และ  02-265-8050

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!