หมวดหมู่: กรมสรรพากร

1aaaDสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ

สรรพากร สนับสนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home เพื่อร่วมป้องกันการกลับมาของ Covid-19

     สรรพากรหนุนผู้ประกอบการและประชาชนทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home ทั้งการลงทะเบียน การยื่นแบบ การชำระภาษีและการคืนเงินภาษี ใช้บริการง่าย สะดวก ปลอดภัย ผ่านออนไลน์ไม่ต้องเดินทาง ช่วยลดและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แพร่ซ้ำ พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการชำระภาษีออนไลน์จากธนาคารที่ร่วมโครงการจนถึงสิ้นปี 2563 อีกด้วย

   นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์โรค Covid-19 ในประเทศไทยที่มีความผ่อนคลายลงตามลำดับ  กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีธุรกรรมกับภาคธุรกิจและประชาชนอยู่ตลอดเวลา จึงสนับสนุนการป้องกันการกลับมาแพร่กระจายใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามมาตรการให้คงระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ต่อไป ประกอบกับประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม มีการเรียนรู้ที่จะทำธุรกรรมต่างๆ แบบออนไลน์ได้จากทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากัน เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และมีความปลอดภัย ในการทำธุรกรรมทางการเงิน กรมสรรพากรจึงได้มอบโครงการทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home’ ซึ่งจะช่วยให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ www.rd.go.th เป็นการทำธุรกรรมภาษีที่ง่ายอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกมาก

    TAX from Home เป็นโครงการที่กรมสรรพากรได้ผ่อนคลายระเบียบและขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงการทำธุรกรรมภาษีในทุกมิติได้ง่ายที่สุด และยังเป็นการร่วมมือกับภาคการเงิน เพื่อสนับสนุนการทำธุกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งด้านการรับและการจ่ายเงินของภาคธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมในภาวะการณ์เช่นนี้ โครงการนี้จะเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่

     การลงทะเบียน  e-Registration ขอยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  ที่สามารถทำแบบออนไลน์ และสามารถนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง e-mail ได้ทันที  ไม่จำเป็นต้องไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอีกต่อไป และเมื่อผ่านการอนุมัติก็จะได้รับ User ID & Password เพื่อเริ่มใช้บริการได้เลยทันที

   การยื่นแบบ  e-Filing ได้สิทธิพิเศษขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ออกไปอีก ทำให้ภาคเอกชนมีระยะเวลาในการบริหารกระแสเงินสดได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

    การชำระภาษี  e-Payment ธนาคารเกือบทั้งหมดร่วมมือกัน ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสำหรับแบบที่ยื่นและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากนี้จนถึงสิ้นปี 2563

    การคืนเงินภาษี  e-Refund ผู้เสียภาษีที่ชำระภาษีไว้เกิน กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ก็เป็นอีกหนึ่งบริการคืนเงินที่กรมสรรพากรและธนาคารร่วมกันให้บริการ”

    โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “TAX from Home ทำให้สามารถประกอบธุรกิจและมีการทำธุรกรรมภาษีแบบ Social Distancing ไม่จำเป็นต้องเจอหน้า ไม่มีการรับส่งเอกสาร ไม่มีการจับธนบัตรหรือเช็ค ไม่มีการสัมผัสใดๆ ซึ่งกันและกัน ซึ่งธุรกรรมแบบ Paperless & Cashless นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีทุกราย จึงขอเชิญชวนคนไทย ร่วมมือ ร่วมใจใช้ TAX from Home เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตลอดไป”

     สำหรับ ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

กรมสรรพากรเร่งคืนภาษีบุคคลธรรมดาปีภาษี 2562 ให้กับผู้ที่ขอคืนไปแล้ว 2,741,738 แบบสูงถึงเกือบร้อยละ 95 จากผู้ที่ขอคืนภาษี 2,909,264 แบบ จำนวนเงินที่คืนให้แล้ว 28,072.52 ล้านบาท โดยผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนแล้ว เพราะเป็นผู้ที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ยื่นเอกสารประกอบการขอคืนถูกต้อง และผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

   นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติคืนภาษี ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90  ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2562 ที่ผู้เสียภาษี ยื่นขอคืนภาษีไปแล้วรวมจำนวน 2,741,738 แบบ จากแบบที่ยื่นขอคืนทั้งหมด 2,909,264 แบบ คิดเป็น ร้อยละ 94.24 เป็นจำนวนเงินภาษีที่คืนให้แล้วรวม 28,072.52 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 12 พฤษภาคม 2563) สำหรับ ผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนจากกรมสรรพากรไปแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต มีการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีถูกต้องครบถ้วน และมีการผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษีสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะการขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง”

   สำหรับ ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!