หมวดหมู่: ธปท.

BOAธัญญนิตย์ นิยมการ

ธปท. เปิด`ทางด่วนแก้หนี้`ช่วยเจ้าหนี้-ลูกหนี้ บรรเทาผลกระทบจากโควิด

    ธปท. เปิดช่องทาง ‘ทางด่วนแก้หนี้’ เชื่อมเจ้าหนี้-ลูกหนี้ให้ปรับหนี้ร่วมกัน หวังบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

    นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางเงิน (ศคง.) ได้เปิดช่องทาง ’ทางด่วนแก้หนี้’ ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือต้องการความช่วยเหลือให้สามารถแจ้งความต้องการไปที่สถาบันการเงิน

      สำหรับ ช่องทางนี้เป็นช่องทางเสริมในช่วงที่มาตรการเว้นระยะทางสังคมเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาจทำให้ลูกหนี้ กรณีไม่สามารถติดต่อสถาบันการเงินเนื่องจากมีคนติดต่อเข้าไปจำนวนมาก หรือ กรณีที่ลูกหนี้ติดต่อสถาบันการเงินแล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกัน เช่น คุณสมบัติไม่ผ่าน หรือแม้มีมาตรการผ่อนปรนของสถาบันการเงินลูกหนี้ก็ยังจ่ายชำระหนี้ไม่ได้ 

     ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับผ่านช่องทางนี้จะถูกส่งต่อไปยังสถาบันการเงิน ซึ่งการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ แต่ละ สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม กรณีที่สถาบันการเงินไม่สามารถรับข้อเสนอของลูกหนี้ ขอให้ สถาบันการเงินระบุเหตุผลเพื่อธปท.จะเข้าไปดูว่ามีอะไรที่พอจะทำได้บ้างที่จะไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อยุติร่วมกัน และเดินต่อไปด้วยกันได้

     อย่างไรก็ตามธปท. ติดตามสถานการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของวิกฤตโควิดอย่างใกล้ชิด เพราะตระหนักดีว่าประชาชนโดยเฉพาะรายย่อย รวมทั้งธุรกิจ SME จำนวนมากกำลังเดือดร้อนจากรายได้ลดลงจากผลของมาตรการ lockdown

     “ทุกวันนี้แบงก์ชาติจับชีพจรความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจภายใต้วิกฤติโควิดอย่างใกล้ชิด โดยให้ Call center ของ ศคง. หรือ โทร. 1213 ทั้ง 4 ภาค เป็นกองหน้ารับปัญหา เพื่อประเมินว่า สถาบันการเงินกับลูกหนี้คุยกันได้หรือไม่ มีปัญหาจุดใดบ้างที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งถ้าเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่ ธปท. กำกับดูแลโดยตรง การแก้ไขจะง่ายและเร็ว และถึงแม้เรื่องนั้นไม่อยู่ในกำกับ ธปท.ยินดีเป็นตัวกลางประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขต่อไป”นางธัญญนิตย์ กล่าว

     นางธัญญนิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับขั้นตอนดำเนินการนั้น ขอให้ลูกหนี้ติดต่อสถาบันการเงินก่อนเป็นอันดับแรก เพราะ สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีมาตรการช่วยเหลือผ่อนปรน แต่ถ้าติดต่อแล้วเรื่องไม่คืบหน้า หรือข้อเสนอที่ได้รับยังไม่อาจบรรเทาภาระได้ ขอให้มาใช้ช่องทาง ทางด่วนแก้หนี้ เพื่อเป็นช่องทางเสริม และประสานความช่วยเหลือครั้งนี้ไปยัง สง.

     นอกจากนี้ ลูกหนี้บางส่วนยังไม่ทราบว่ามาตรการช่วยเหลือที่สถาบันการเงิน ประกาศเป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำของแต่ละแห่งเท่านั้น ลูกหนี้ยังสามารถเจรจาขอให้ สถาบันการเงินพิจารณาผ่อนปรนเพิ่มเติมได้ในหลายรูปแบบ ถ้าเห็นว่ายังผ่อนชำระไม่ไหว เช่น ลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

     สำหรับ ลูกหนี้ที่มีปัญหาการติดต่อ สถาบันการเงิน หรือยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันกับ สง. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ยินดีให้คำปรึกษาโดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 1213 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ แจ้งความต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี้ไปยัง สง. ผ่าน “ทางด่วนแก้หนี้” เว็บไซต์ http://www.1213.or.th/th/Pages/ทางด่วนแก้หนี้.aspx ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

      อย่างไรก็ตาม ธปท. คาดหวังว่าสถาบันการเงิน และลูกหนี้ จะใช้ช่วงที่มีการพักชำระหนี้ หรือช่วง debt payment holiday หารือและปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกัน เพื่อปรับแผนการผ่อนชำระให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง ซึ่งเรื่องนี้จะมีความสำคัญมากสำหรับเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย  

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!