หมวดหมู่: ธปท.

1aaakMMF DailyFI

แบงก์ชาติ ปรับเกณฑ์ช่วยเหลือกองทุนรวม ให้ครอบคลุมตราสารของ MMF และ Daily FI ทุกกองทุน

      มาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) ได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมตราสารจากทุกกองทุนที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed Income Fund: Daily FI) ด้วย ซึ่งแนวทางการให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องจะให้ผ่านสถาบันการเงินใน 2 รูปแบบ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลบร้อยละ 0.5 ต่อปี

  1.       สถาบันการเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MMF และ Daily FI ที่เข้าเกณฑ์แบงก์ชาติ สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว หรือสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่แบงก์ชาติกำหนด มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสภาพคล่องจากแบงก์ชาติได้
  2. สถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือกองทุนรวม MMF และ Daily FI ผ่านธุรกรรม repo สามารถนำสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่แบงก์ชาติกำหนด มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสภาพคล่อง จาก ธปท. ได้

       การจัดตั้งกลไกพิเศษเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านสถาบันการเงินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม ภายใต้สถานการณ์ที่สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ตึงตัว และกลไกตลาดการเงินทำงานต่างจากปกติ

 

อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

https://bit.ly/2WAIdo5

 

      และสามารถอ่านสรุปสาระสำคัญ มาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน ที่นี่ครับ https://bit.ly/2JacTEL

        #แบงก์ชาติ #สภาพคล่อง #กองทุนรวม #ตลาดการเงิน

 

ธปท. ปรับเกณฑ์ช่วยเหลือกองทุนรวม ให้ครอบคลุมตราสารของ MMF และ Daily FI ทุกกองทุน

     นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) ได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมตราสารจากทุกกองทุนที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (DailyFixed Income Fund: Daily FI) ด้วย ซึ่งแนวทางการให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องจะให้ผ่านสถาบันการเงินใน 2 รูปแบบ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลบร้อยละ 0.5 ต่อปี

    สถาบันการเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MMF และ Daily FI ที่เข้าเกณฑ์ ธปท.* สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว หรือสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด** มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสภาพคล่อง จาก ธปท. ได้สถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือกองทุนรวม MMF และ Daily FI ผ่านธุรกรรม repo สามารถนำสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด** มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสภาพคล่อง จาก ธปท. ได้

     การจัดตั้งกลไกพิเศษเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านสถาบันการเงินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวมภายใต้สถานการณ์ที่สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ตึงตัวและกลไกตลาดการเงินทำงานต่างจากปกติ

     ทั้งนี้ ธปท. พร้อมพิจารณามาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดการเงินจะกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมตลาด เพื่อรักษาความสามารถของตลาดการเงินในการเป็นช่องทางการระดมทุนให้กับภาคเศรษฐกิจ และดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศโดยรวม

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 

 Click Donate Support Web

 

SAM720x100px bgGC 790x90

 

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!