หมวดหมู่: ธปท.

BOA copyธปท.เผยดัชนีเชื่อมั่นก.พ.63 ต่ำที่สุดรอบเกือบ 10 ปี เหตุโควิด-19 กดดัน

  ธปท.เผยดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ ก.พ.63  ลดลงจาก 48.5 สู่ระดับ 44.1 ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมปี 54  ส่วนดัชนี 3 เดือนข้างหน้าลดลงมาอยู่ที่ 50.5 เหตุกังวลโควิด-19

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนกุมภาพันธ์2563 ลดลงจาก จากเดือนก่อนที่ 48.5 มาอยู่ที่ระดับ 44.1 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 เป็นการลดลงทั้งในภาคการผลิตและภาคที่มิใช่การผลิต

  โดยความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคการผลิตลดลงในด้านค่าสั่งซื้อ การผลิต และผลประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ความเชื่อมั่นด้านการผลิตลดลงตามระดับวัตถุดิบคงคลังที่ไม่เพียงพอความต้องการ เนื่องจากต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากจีนค่อนข้างมาก ส่งผลให้ความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการลดลงตามไปด้วย

  ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นในภาคที่มิใช่การผลิตที่ลดลงอย่างมากในเดือนนี้มาจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก น่าโดยกลุ่มขนส่งและกลุ่มที่พักแรมและบริการด้านอาหารที่ความเชื่อมั่นด้านยอดจองของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศลดลงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ความเชื่อมั่นด้านปริมาณการบริการลดลงตามไปด้วย

  ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ ลดลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่50.5 สะท้อนความกังวลของผู้ประกอบการที่มองว่าภาวะธุรกิจในระยะข้างหน้าจะยังคงมีความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะกลุ่มขนส่งที่คาดว่ายอดจองในอนาคตจะลดลง เช่นเดียวกับกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความกังวลเรื่องค่าสั่งซื้อจากต่างประเทศที่จะหดตัว ขณะที่ความเชื่อมั่นด้านการผลิตของกลุ่มผลิตยานยนต์ลดลงตามการคาดการณ์ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสยังไม่คลี่คลาย

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!