หมวดหมู่: เกษตร

2477 สทนสทน. ประยุกต์องค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์
เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

          สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ประยุกต์องค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์ นำมาวิจัย พัฒนา และคิดค้น 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับเกษตรกรไทย เปิดตัวด้วย “ไมโครไคโตซาน” ใช้สำหรับเป็นฮอร์โมนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ช่วยปรับสภาพดิน สร้างภูมิต้านทานโรคให้กับพืช ใช้เคลือบเมล็ดพันธุ์เพื่อยืดอายุการเก็บผลผลิต และ “พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง” สำหรับใช้เก็บกัก อุ้มน้ำ รักษาความชุ่มชื้นให้กับดิน ซึ่งการใช้ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรแล้ว ยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

2477 ดร หาญณรงค์          ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เป็นสถาบันชั้นนำ ในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ไขปัญหาของประเทศ หนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญคือ การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้ ซึ่งปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีการทำเกษตรเป็นจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 10 ของ GDP ภาคการเกษตร โดยมีพื้นที่สำหรับการเกษตรประมาณ 138 ล้านไร่ โดยแบ่งออกเป็นข้าว 70 ล้านไร่ ยาง 20 ล้านไร่ มันสำปะหลัง 9 ล้านไร่ และอื่นๆ อีก 39 ล้านไร่ หนึ่งในปัญหาที่พบคือ ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้เกษตรกรต้องรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการหาวิธีป้องกัน และดูแลพืชผลทางการเกษตร ซึ่งในอนาคตเกษตรกรต้องรับความเสี่ยงที่สูงมากขึ้น สทน. โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์กับภาคการเกษตร จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ “ไมโครไคโตซาน” สำหรับใช้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และ “พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง” สำหรับใช้เก็บกัก อุ้มน้ำ รักษาความชุ่มชื้นให้กับดินที่ใช้ปลูกพืช

          “สทน. มีเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นจำนวนมาก การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์สร้างขึ้นมาสำหรับช่วยเกษตรกร เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ สทน. ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ตัวนี้ ผ่านกระบวนการคิดค้น และวิจัย โดยนักวิจัยและพัฒนาของ โครงการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ มาเป็นอย่างดี สทน. มีความคาดหวังเป็นอย่างสูง ว่าจะสามารถสร้างการรับรู้ และการยอมรับจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจและนำผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย” ดร.หาญณรงค์ กล่าว

          ดร.ปรารถนา คิ้วสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ กล่าวถึง ผลิตภัณฑ์ “ไมโครไคโตซาน” ว่า ผลิตจากสารตั้งต้นจำพวก เปลือกกุ้ง กระดองปู แกนปลาหมึก โดยนำมาฉายรังสี เพื่อให้ตัวผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็กลงในระดับไมโคร ซึ่งเมื่อนำไปใช้กับพืชชนิดต่างๆ จะเกิดการดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างๆ ของพืชเติบโตแข็งแรง ให้ผลผลิตที่มากกว่า ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้น และช่วยให้ต้นทุนปุ๋ยลดลง สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ก็ได้ มี 2 รูปแบบ คือ แบบผง และแบบแผ่น มีประโยชน์มหาศาลในทางการเกษตร เช่น ใช้เคลือบเมล็ดพันธุ์ ใช้ป้องกันแมลง ใช้ร่วมกับปุ๋ยทั่วไปได้ มีคุณสมบัติในการปรับสภาพดิน ต่อต้านโรคของพืช และยืดอายุการจัดเก็บผลผลิต

          ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ กล่าวถึง ผลิตภัณฑ์ “พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง” สำหรับช่วยเก็บน้ำไว้ให้ต้นไม้ หรือพืช สำหรับเกษตรกรว่า ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลัง โดยนำมาผ่านการฉายรังสี เพื่อปรับคุณสมบัติให้ไม่ละลายน้ำ แต่บวมน้ำได้ดี มีจุดเด่นที่สามารถประหยัดน้ำได้นาน 7-14 วัน สามารถย่อยสลายได้ภายใน 1-2 ปี จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ส่วนวิธีการใช้นั้นเพียงนำไปแช่น้ำไว้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้กลายเป็นวุ้น จากนั้นนำไปฝัง ณ จุดที่มีรากฝอย หรือคลุกกับดิน เพียงเท่านี้ ก็สามารถช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับเกษตรกร หรือคนที่ชอบปลูกต้นไม้แต่ไม่ค่อยมีเวลา หรือ ต้องเดินทางบ่อย หรือสถานที่ที่ขาดแคลนน้ำ ไม่สามารถรดน้ำต้นไม้ได้บ่อยๆ

          ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยังคงมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์ มาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ สทน. สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.tint.or.th และเพจเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/thai.nuclear นอกจากนี้หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ “ไมโครไคโตซาน” สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทราวดี โทร. 061-412-7340, คุณมงคล โทร. 085-487-4009 และ “พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง” สอบถามได้ที่ คุณมงคล โทร. 085-487-4009 และสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทาง LINE@ ไมโครไคโตซาน โดย สทน. (สแกน QR code ตามรูปด้านล่าง)

2477 QRcode ไมโครไคโตซาน

 


AO2477

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!