หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaa กีรติ รัชโน

อินเดียแก้ไขนโยบายการนำเข้าสินค้าของเล่น

     กรมการค้าต่างประเทศเผยอินเดียออกประกาศแก้ไขนโยบายการนำเข้าสินค้าของเล่นใหม่ เตือนผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยศึกษามาตรการและข้อกำหนดให้ชัดเจน เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตและส่งออกสินค้าของไทยไปอินเดีย

       นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หน่วยงาน The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดีย ได้ออกประกาศที่ Notification No.33/2015-2020 เพื่อแก้ไขนโยบายการนำเข้าสินค้าของเล่นใหม่ โดยได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของเล่นของไทยไปยังอินเดียได้ หากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งกรมฯ ขอให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายละเอียดมาตรการและข้อกำหนดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปอินเดีย

        สำหรับ สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไข มีดังนี้ (1) แก้ไขถ้อยคำ จากเดิม ‘สินค้าของเล่นจะต้องได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแห่งชาติสำหรับการทดสอบและสอบเทียบห้องปฏิบัติการ (NABL)’เป็น ‘การนำเข้าสินค้าของเล่นแต่ละครั้งจะถูกสุ่มตัวอย่างสำหรับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก NABL เพื่อประกอบการตรวจปล่อยสินค้า’ ทำให้สินค้าของเล่นนำเข้าไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก NABL เท่านั้นอีกต่อไป ทั้งนี้ หากสินค้าของเล่นที่ถูกสุ่มตัวอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะถูกส่งกลับหรือถูกทำลายโดยค่าใช้จ่ายเป็นความรับผิดชอบของผู้นำเข้า

(2) เพิ่มเติม ข้อกำหนดนโยบายการนำเข้าสำหรับของเล่น/ตุ๊กตา และผลิตภัณฑ์สันทนาการอื่นๆ โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BIS (Bureau of Indian Standards :BIS) โดยของเล่นที่นำเข้าจะต้องแสดงใบรับรองที่เป็นไปตามมาตรฐาน BIS ได้แก่ ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเชิงกลและทางกายภาพ , ความสามารถในการติดไฟ , การแพร่กระจายขององค์ประกอบทางเคมี , การหมุนแกว่ง การลื่น หรือกิจกรรมอื่นๆ ของของเล่นสำหรับการใช้งานภายในครอบครัวและการใช้งานกลางแจ้ง , ข้อกำหนดและการทดสอบสำหรับการติดสีในของเล่น , สารเคมีบางชนิด (phthalates esters) ในของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก และข้อกำหนดความปลอดภัยของเล่นไฟฟ้า

         จากข้อมูลสถิติ ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มของเล่นไปยังอินเดีย (พิกัด 9503) ในปี 2559-2561 มูลค่า 24.80  29.60 และ 75.90 ล้านบาทตามลำดับ และในช่วง 10 เดือนของปี 2562 (เดือน ม.ค.-ต.ค.) มีการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวไปยังอินเดีย มูลค่า 55.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.64 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

        ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.sgs.com/en/news/2019/12/ safeguards-18519-india-revises-import-policy-for-toys และ http://egazette.nic.in/(S(h2vq11wg3 dgmk0xnhvuol4st))/Search1.aspx หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการค้า โทร. 02-547-5095 สายด่วน 1385

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!