หมวดหมู่: เกษตร

1aaa KSDGs

มก.จัดบรรยายพิเศษสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 'อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน'

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษสาขาอุตสาหกรรมเกษตร หัวข้อ 'อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Agro-Industry for Sustainable Development Goals: SDGs)' ในงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58  ใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมร ภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

      พบกับการบรรยายพิเศษ อาทิ เรื่อง 'นโยบายและกลยุทธ์ภาครัฐเพื่อนำอุตสาหกรรมอาหารสู่ SDGs' โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เรื่อง 'ระบบ AI เพื่อการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหาร'โดย นายธนารักษ์ โกศัลวิตร รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารวิศวกรรมโครงการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ เรื่อง'กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพในอนาคต'โดย นายรุจเวทย์ ทหารแก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร เป็นต้น

       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.annualconference.ku.ac.th/

                        พลอย พิมพ์ศิริ / ประชาสัมพันธ์ มก.

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!