หมวดหมู่: ธปท.

BOA copyธปท.เผยทุนสำรองระหว่างประเทศ 17 ม.ค.63 อยู่ที่ US$ 228.6 พันล้าน

         ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานตัวเลขเงินสำรองระหว่างประเทศ วันที่ 17 ม.ค.63 อยู่ที่ 228.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากวันที่ 10 ม.ค.63 อยู่ที่ 228.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

          ขณะเดียวกันฐานะฟอร์เวิร์ดสุทธิของไทย วันที่ 17 ม.ค.63 อยู่ที่ 35.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับวันที่ 10 ม.ค.63 อยู่ที่ 34.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

           เงินสำรองระหว่างประเทศในรูปเงินบาทวันที่ 17 ม.ค.63 อยู่ที่ 6,962.5 พันล้านบาท จาก 6,913.6 พันล้าน บาท เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63

                                                                                                       10 ม.ค.63          17 ม.ค.63

เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ (พันล้านบาท)                                     6,913.6             6,962.5

(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)                                                                   228.5               228.6

ฐานะสุทธิ Forward(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)                                      34.6                35.0

สินเชื่อสุทธิที่ให้กับรัฐบาล(พันล้านบาท)                                          37.3               -11.2

สินเชื่อสุทธิที่ให้กับสถาบันการเงิน(พันล้านบาท)                                 -5,815.4             -5,816.1

ฐานเงิน(พันล้านบาท)                                                                     1,981.2              1,967.1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!