หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8 copyร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ….

 

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

         ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน          การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองนิติการ
 3. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1
 4. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2
 5. กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
 6. สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
 7. สำนักชั่งตวงวัด
 8. สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
 9. สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
 10. สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าภายในประเทศ 1. สำนักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)
 11. กองกฎหมาย (เปลี่ยนชื่อ)
 12. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 (คงเดิม)
 13. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 (ปรับหน้าที่และอำนาจ)
 14. กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด (ปรับหน้าที่และอำนาจ)
 15. กองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า (เปลี่ยนชื่อ)
 16. กองชั่งตวงวัด (เปลี่ยนชื่อและปรับหน้าที่และอำนาจ)
 17. กองตรวจสอบและปฏิบัติการ (เปลี่ยนชื่อ)
 18. ยุบเลิก
 19. กองสารสนเทศและแผนงานการค้าภายในประเทศ (เปลี่ยนชื่อ)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 พฤศจิกายน 2562

      สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!