หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ….

       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

       ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน          การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

 1. สำนักบริหารกลาง
 2. กองสิทธิบัตร
 3. กองสิทธิบัตรออกแบบ
 4. สำนักกฎหมาย
 5. สำนักเครื่องหมายการค้า
 6. สำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 7. สำนักลิขสิทธิ์
 8. สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
 9. สำนักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ)
 10. กองสิทธิบัตร (คงเดิม)
 11. กองสิทธิบัตรออกแบบ (คงเดิม)
 12. กองกฎหมาย (เปลี่ยนชื่อ)
 13. กองเครื่องหมายการค้า (เปลี่ยนชื่อ)
 14. กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (เปลี่ยนชื่อ)7. กองลิขสิทธิ์ (เปลี่ยนชื่อ)
 15. กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (เปลี่ยนชื่อ)
 16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตั้งใหม่)
 17. กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ตั้งใหม่)
 18. กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา (ตั้งใหม่)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 พฤศจิกายน 2562

        สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!