หมวดหมู่: ธปท.

BOAดอน นาครทรรพธปท.ปรับนิยามสินเชื่อเอกชนครอบคลุมทุกตลาดทุน ดันยอดหนี้แตะ 24.6 ล้านลบ.

 ธปท.ปรับปรุงข้อมูลสินเชื่อเอกชนใหม่  นับหนี้เอกชนครอบคลุมทุกตลาดทุน ทั้งเงินกู้และตราสารหนี้ หลังสถาบันรับฝากเงินไม่ใช่แหล่งเงินทุนเพียงรายเดียว  ดันหนี้เอกชนแตะ 24.6 ล้านลบ. จากเกณฑ์เดิมที่ 18.7 ล้านลบ.

  นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ปรับปรุง ข้อมูลสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงิน (Depository Corporations Private Credits)” โดยเปลี่ยนเป็น “เงินกู้ยืมและตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Credits)” โดยครอบคลุมถึงการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ สินเชื่อของข้อมูลสถาบันการเงินอื่นที่ไม่ได้รับฝากเงิน และสินเชื่อจากต่างประเทศ

  สำหรับ การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบัน ตลาดการเงินพัฒนาไปมาก ภาคเอกชนมีช่องทางในการระดมทุนมากมาย สถาบันรับฝากเงินไม่ใช่หน่วยเศรษฐกิจเพียงรายเดียวที่เป็นแหล่งเงินทุน แต่หน่วยเศรษฐกิจอื่นก็สามารถเป็นแหล่งเงินทุนได้ จึงเป็นที่มาหลักของการทบทวนเครื่องชี้ดังกล่าวให้สะท้อนภาวะปัจจุบันมากขึ้น

  ทั้งนี้ ปัจจุบัน ​สินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงิน (Depository Corporations Private Credits) ตามนิยามแบบเดิม ในเดือนตุลาคม 2562 มีค่าเท่ากับ 18.7 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 112% ของ GDP แต่ เมื่อปรับปรุง สถิติเงินกู้ยืมและตราสารหนี้ภาคเอกชน ตามนิยามใหม่แล้ว ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเป็น 24.6 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 147% ของ GDP ซึ่งการเพิ่มขึ้นมาจากการขยายความครอบคลุมของแหล่งระดมทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นถือเป็นการนับรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่การก่อหนี้เพิ่มขึ้น

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!