หมวดหมู่: Leasing

FITCH12 17ฟิทช์ ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ ‘AAA(tha)’

    ฟิทช์ เรทติ้งส์-กรุงเทพฯ- 13 พฤศจิกายน 2562: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ ‘AAA (tha)’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่จะเสนอขายของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต ‘AAA (tha)’/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 3.5 พันล้านบาท และจะเสนอขายเป็นชุด โดยจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี และจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) มูลค่ารวม 3 หมื่นล้านบาทของบริษัท ทั้งนี้โครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าวได้รับการคงอันดับเครดิตที่ ‘AAA(tha)/F1+(tha)’ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

      วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ ใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของบริษัท

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

      อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท

     ฟิทช์ พิจารณาให้อันดับเครดิตของ ICBCTL ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารแม่ซึ่งคือ Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBCT; อันดับเครดิต ‘AAA (tha)’/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ F1+(tha)) เพื่อสะท้อนมุมมองของฟิทช์ว่าบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ของ ICBCT ทั้งนี้ ICBCTL เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ ICBCT โดยสินเชื่อเช่าซื้อมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในสามของรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของธนาคาร ฟิทช์ประเมินว่า ICBCTL เป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและเครือข่ายทางธุรกิจของ ICBCT

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

      อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCTL ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม

      อันดับเครดิตภายในประเทศของทั้ง ICBCTL และ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของ ICBCT ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโอกาสในการได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติจากธนาคารแม่ซึ่งคือ Industrial and Commercial Bank of China Limited (อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ A/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน bb+)  

         นอกจากนี้ อันดับเครดิตของ ICBCTL อาจมีการปรับลดอันดับหากฟิทช์มองว่า ICBCTL ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทลูกหลักอีกต่อไป เช่น หากธนาคารแม่ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงหรือลดระดับการสนับสนุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การที่ ICBCTL มีความสำคัญน้อยลงโดยมีสัดส่วนสินทรัพย์ รายได้และกำไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับขนาดสินเชื่อ รายได้ และกำไรของ ICBCT ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการลดลงของโอกาสในการให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าเกิดขึ้นในระยะสั้น

      รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสำหรับ ICBCTL และ ICBCT สามารถหาเพิ่มเติมได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุดของ ICBCTL เรื่อง ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัดซึ่งหาได้จาก https://www.fitchratings.com 

Fitch Rates ICBCTL's Senior Notes 'AAA(tha)'

Fitch Ratings - Bangkok - 13 November 2019:

        Fitch Ratings (Thailand) Limited has assigned a National Long-Term Rating of 'AAA(tha)' to ICBC (Thai) Leasing Company Limited's (ICBCTL; AAA(tha)/Stable/F1+(tha)) upcoming senior unsecured debentures of up to THB3.5 billion. The debentures will be offered in tranches with tenors of up to five years.

       The debentures will be issued under ICBCTL's THB30 billion medium-term note programme, which Fitch affirmed at 'AAA(tha)' and 'F1+(tha)' on 2 September 2019.

      The proceeds will be used for refinancing and/or general operations.

KEY RATING DRIVERS

      ICBCTL's senior notes are rated at the same level as its National Long-Term Rating as they represent the company's unsecured and unsubordinated obligations.

    Fitch equalised ICBCTL's rating with that of its parent bank, Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBCT; AAA(tha)/Stable/F1+(tha)) to reflect Fitch's belief that the company is a core subsidiary of ICBCT. ICBCTL operates ICBCT's key hire-purchase business, which represents about a third of its net interest and fee income. Fitch assesses that ICBCTL is an integral part of ICBCT's business and franchise.

RATING SENSITIVITIES

      The note ratings are sensitive to changes in ICBCTL's National Long-Term Rating, which is at the top-end of the scale and therefore has no upside.

     The National Ratings of both ICBCTL and its senior debt would be similarly affected by any changes in the ratings of ICBCT, which are, in turn, sensitive to a change in parent Industrial and Commercial Bank of China Limited's (A/Stable/bb+) propensity to provide extraordinary support.

    Furthermore, ICBCTL's ratings could also be downgraded if Fitch no longer believed that ICBCTL is a core subsidiary of ICBCT. For example, this could arise from a material reduction in ICBCT's ownership or financial commitments. A diminished importance of ICBCTL to ICBCT through sharply lower contributions to ICBCT's asset portfolio, revenue and profit could also reduce the parent's propensity to extend support. However, Fitch believes this is unlikely to occur in the near term.

      For full details on the rating drivers and sensitivities for ICBCT and ICBCTL, please see the most recent rating action commentary "Fitch Affirms ICBCT and ICBCTL at 'AAA(tha)'; Outlook Stable ", published 2 September 2019 and available at https://www.fitchratings.com.

DATE OF RELEVANT COMMITTEE

30 August 2019

        Additional information is available on www.fitchratings.com

FITCH RATINGS ANALYSTS

Primary Rating Analyst

Jindarat Sirisithichote

Associate Director

+66 2 108 0153

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini

Bangkok 10330

Secondary Rating Analyst

Patchara Sarayudh

Director

+66 2 108 0152

Committee Chairperson

Jon Cornish

Managing Director

+852 2263 9901

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!