หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET18รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 พ.ย. 2562
   
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 2,287.14 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR
                                                                                                                                                                       ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
    CPALL         1,083,643,504.50    660,317,897.00    1,743,961,401.50     423,325,607.50        35.31
    ADVANC        1,126,734,599.00    375,685,201.00    1,502,419,800.00     751,049,398.00        36.45
    BGRIM           611,746,203.25    557,273,500.00    1,169,019,703.25      54,472,703.25        29.42
    KBANK           626,693,300.00    310,093,480.50      936,786,780.50     316,599,819.50        35.55
    AOT             451,785,320.00    193,505,068.25      645,290,388.25     258,280,251.75        24.77
    PTT             308,425,100.00    162,028,360.00      470,453,460.00     146,396,740.00        14.13
    INTUCH          329,045,335.00    118,759,854.00      447,805,189.00     210,285,481.00        30.26
    PTTGC           223,087,050.00    208,170,249.75      431,257,299.75      14,916,800.25        32.64
    GULF            130,192,000.00    299,386,420.50      429,578,420.50    -169,194,420.50        24.84
    SCB             203,960,800.00    220,299,390.00      424,260,190.00     -16,338,590.00        26.55
    PTTEP           143,705,170.00    262,681,323.00      406,386,493.00    -118,976,153.00        32.67
    SCC             259,249,300.00    104,256,412.00      363,505,712.00     154,992,888.00        28.72
    EA              144,923,775.00    217,973,193.50      362,896,968.50     -73,049,418.50        25.05
    GPSC            154,497,076.50    208,383,850.50      362,880,927.00     -53,886,774.00        22.38
    IVL             223,338,722.25    125,603,966.50      348,942,688.75      97,734,755.75        34.98
    OSP             249,530,092.50     97,804,500.00      347,334,592.50     151,725,592.50        25.59
    AWC             206,495,420.00    108,696,425.00      315,191,845.00      97,798,995.00        14.19
    BTS             102,988,270.20    200,267,880.50      303,256,150.70     -97,279,610.30        24.26
    TOP             151,886,756.50    116,145,454.50      268,032,211.00      35,741,302.00        26.66
    CPN             164,556,025.00     97,799,894.00      262,355,919.00      66,756,131.00        31.50
    BH              118,405,600.00    139,026,436.50      257,432,036.50     -20,620,836.50        43.07
    CPF             144,735,750.00    104,791,664.50      249,527,414.50      39,944,085.50        27.58
    BBL             119,655,366.00    123,773,150.00      243,428,516.00      -4,117,784.00        19.56
    BEM             128,439,514.00    112,715,185.20      241,154,699.20      15,724,328.80        29.61
    SAWAD           115,125,630.50    111,763,025.00      226,888,655.50       3,362,605.50        24.32
    CBG             111,925,750.00    111,894,988.00      223,820,738.00          30,762.00        24.09
    BDMS            137,078,178.00     77,269,164.40      214,347,342.40      59,809,013.60        17.92
    EGCO             67,773,840.00    144,478,572.00      212,252,412.00     -76,704,732.00        28.09
    RATCH            95,174,550.00    110,910,259.50      206,084,809.50     -15,735,709.50        36.05
    HMPRO            74,160,960.00    123,580,191.30      197,741,151.30     -49,419,231.30        33.06
    JAS             111,361,731.00     76,046,425.00      187,408,156.00      35,315,306.00        22.40
    DTAC             97,411,702.50     69,967,908.75      167,379,611.25      27,443,793.75        36.81
    TISCO            82,717,100.00     83,469,888.50      166,186,988.50        -752,788.50        20.69
    KTB              78,207,590.00     85,228,183.40      163,435,773.40      -7,020,593.40        43.29
    IRPC             80,956,186.00     70,939,855.72      151,896,041.72      10,016,330.28        32.98
    TMB              88,540,029.40     56,364,523.65      144,904,553.05      32,175,505.75        40.29
    SHR              83,095,648.00     54,964,286.00      138,059,934.00      28,131,362.00         3.43
    GFPT             55,907,590.00     79,263,410.00      135,171,000.00     -23,355,820.00        14.27
    MINT             62,418,300.00     62,171,123.50      124,589,423.50         247,176.50        25.21
    BANPU            62,039,800.00     62,175,629.10      124,215,429.10        -135,829.10        17.87
    LH               63,842,430.00     51,835,294.70      115,677,724.70      12,007,135.30        40.93
    TCAP             42,843,392.25     70,964,100.00      113,807,492.25     -28,120,707.75        33.85
    PTG              40,220,390.00     56,669,020.00       96,889,410.00     -16,448,630.00        24.89
    MTC              35,709,075.00     56,940,515.00       92,649,590.00     -21,231,440.00        21.65
    TKN              66,156,350.00     24,996,070.00       91,152,420.00      41,160,280.00        18.98
    BCH              54,538,287.60     35,193,650.00       89,731,937.60      19,344,637.60        11.58
    TRUE             55,221,540.00     32,916,667.64       88,138,207.64      22,304,872.36        17.14
    SPRC             49,130,911.75     37,707,004.15       86,837,915.90      11,423,907.60        23.65
    TU               56,821,564.00     28,771,976.00       85,593,540.00      28,049,588.00        25.44
    WHA              29,359,862.00     44,020,022.00       73,379,884.00     -14,660,160.00        32.61
    CKP              23,877,920.00     46,079,085.00       69,957,005.00     -22,201,165.00        22.34
    TASCO            37,255,275.00     26,426,880.00       63,682,155.00      10,828,395.00        19.63
    KTC              18,877,214.00     44,046,025.00       62,923,239.00     -25,168,811.00        19.65
    ESSO             16,819,105.00     38,163,045.20       54,982,150.20     -21,343,940.20        16.77
    TOA              36,262,345.00     15,341,225.00       51,603,570.00      20,921,120.00        19.19
    KCE              32,927,340.00     17,483,380.00       50,410,720.00      15,443,960.00        23.17
    PLANB            41,288,560.00      2,892,965.00       44,181,525.00      38,395,595.00        19.76
    AMATA            22,562,490.00     19,800,940.00       42,363,430.00       2,761,550.00        17.50
    BJC              21,467,600.00     20,832,388.25       42,299,988.25         635,211.75        40.39
    KKP              18,644,625.00     21,246,125.00       39,890,750.00      -2,601,500.00        33.30
    CHG              15,524,842.00     19,574,960.00       35,099,802.00      -4,050,118.00        13.66
    CK               25,924,900.00      7,971,410.00       33,896,310.00      17,953,490.00        17.18
    ROBINS           20,107,900.00     13,488,505.00       33,596,405.00       6,619,395.00        31.84
    HANA             15,579,568.25     13,787,825.00       29,367,393.25       1,791,743.25        19.58
    GUNKUL           14,108,602.52     15,003,066.00       29,111,668.52        -894,463.48         9.00
    MAJOR             9,384,820.00     18,674,856.80       28,059,676.80      -9,290,036.80        21.87
    JMT              12,043,820.50     13,496,550.00       25,540,370.50      -1,452,729.50        19.20
    STEC             14,623,310.00     10,217,110.00       24,840,420.00       4,406,200.00        11.90
    CENTEL           10,499,750.00     13,883,278.75       24,383,028.75      -3,383,528.75        19.94
    TPIPP            12,910,892.74     11,406,590.00       24,317,482.74       1,504,302.74        22.67
    BEAUTY            3,289,962.00     20,091,150.00       23,381,112.00     -16,801,188.00        15.40
    VGI-W2            7,662,469.00     14,966,136.00       22,628,605.00      -7,303,667.00        10.99
    AMANAH           11,716,842.00      9,880,712.00       21,597,554.00       1,836,130.00         5.78
    BLA               9,145,290.00     11,196,051.80       20,341,341.80      -2,050,761.80         7.93
    JMART             6,538,949.05     13,311,056.65       19,850,005.70      -6,772,107.60        18.69
    SPCG              9,208,660.00     10,336,150.00       19,544,810.00      -1,127,490.00        27.95
    QH               10,281,600.00      7,911,680.00       18,193,280.00       2,369,920.00        24.54
    GOLD                842,535.00     17,286,615.00       18,129,150.00     -16,444,080.00        46.14
    SPALI             4,387,010.00     12,792,150.00       17,179,160.00      -8,405,140.00        20.68
    VGI              10,164,685.00      5,271,930.00       15,436,615.00       4,892,755.00        10.73
    PSH               1,240,950.00     13,933,690.00       15,174,640.00     -12,692,740.00        24.05
    TTW               2,379,072.50     12,670,730.00       15,049,802.50     -10,291,657.50        18.23
    THANI             5,017,760.00      8,035,890.00       13,053,650.00      -3,018,130.00        17.12
    COM7              4,044,450.00      8,999,750.00       13,044,200.00      -4,955,300.00        12.07
    AU                  476,460.00     11,974,880.00       12,451,340.00     -11,498,420.00         6.85
    BCPG              5,062,160.00      7,166,776.40       12,228,936.40      -2,104,616.40        21.33
    DELTA             4,874,950.00      6,999,551.50       11,874,501.50      -2,124,601.50        36.60
    RJH              10,467,170.00        813,340.00       11,280,510.00       9,653,830.00        22.14
    AP                2,453,005.00      8,790,965.00       11,243,970.00      -6,337,960.00        28.60
    PRM               4,715,700.00      5,664,555.00       10,380,255.00        -948,855.00        17.71
    BGC               4,034,330.00      6,081,610.00       10,115,940.00      -2,047,280.00         2.23
    EPG               4,708,175.00      5,382,320.00       10,090,495.00        -674,145.00        18.45
    GLOBAL            4,503,567.40      5,581,340.00       10,084,907.40      -1,077,772.60        14.71
    BPP               4,830,780.00      5,128,710.00        9,959,490.00        -297,930.00        17.96
    STPI              7,983,159.20      1,278,275.00        9,261,434.20       6,704,884.20         9.56
    PTL               8,127,730.00      1,101,520.00        9,229,250.00       7,026,210.00        23.61
    ICHI              2,717,305.00      6,424,550.00        9,141,855.00      -3,707,245.00         9.47
    ORI               3,032,457.10      5,839,530.00        8,871,987.10      -2,807,072.90        15.24
    ILM               5,381,370.00      3,365,072.50        8,746,442.50       2,016,297.50         3.13
    LPN               5,154,888.00      3,509,544.00        8,664,432.00       1,645,344.00        23.48
 
--อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!