หมวดหมู่: ปปช.

BAACอภรมยธ.ก.ส. ได้ผลประเมินความโปร่งใสระดับ AA

          ธ.ก.ส. คว้าคะแนน 96.43 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. สะท้อนการเป็นองค์กรที่มุ่งยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

          นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับผลประเมินคะแนนอยู่ที่ 96.43 โดยอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ระดับ AA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยเป็นลำดับที่ 3 จาก 53 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และลำดับที่ 11 จากหน่วยงานทั่วประเทศกว่า 8,299 หน่วยงาน ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง

          หลักเกณฑ์การประเมินพิจารณาตามตัวชี้วัด 10 ดัชนี คือ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต โดยอาศัยเครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ คือ การสำรวจความคิดเห็นพนักงานภายใน สำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 


AO10525

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!