หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2การต่ออายุการบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

 

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต่ออายุการบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ปีละ 10,000 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 318,240 บาท) เป็นระยะเวลา 4 ปี นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวจากงบประมาณของ กต. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

 

      สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีสิ้นสุดที่ไทยจะต้องบริจาคเงินอุดหนุนแก่ ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาฯ จำนวน 10,000 ฟรังก์สวิส เป็นระยะเวลา 4 ปี ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ในการส่งเสริมการดำเนินงานและผลักดันความร่วมมือที่เกี่ยวข้องของไทยในกรอบอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะการอนุวัตรพันธกรณีด้านการเก็บกู้และทำลายทุนระเบิด ฯ ของไทย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและจำเป็นต้องประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญา ฯ และรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง กต. จึงขออนุมัติการต่ออายุ การบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุนระเบิด ฯ ปีละ 10,000 ฟรังก์สวิสเป็นระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566)

          ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!