หมวดหมู่: เกษตร

10057 พพ‘พพ.’ ดึงกลุ่มเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
ยกระดับสู่ต้นแบบสมาร์ทฟาร์ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
Deadline สมัครร่วมโครงการฯ ภายใน 25 ต.ค. นี้

          พพ. ลุยขยายผล ส่งเสริมทำสมาร์ทฟาร์มทั่วประเทศ ตามโครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) ปี 2562 หนุนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 4 ประเภท ได้แก่ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มโค และฟาร์มสัตว์น้ำ สมัครร่วมโครงการจนถึงภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

          นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนิน “โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm)” ว่า พพ. ได้เร่งขยายผลการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบฟาร์มทั่วประเทศ ไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ม โดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องจักร สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะการปรับกระบวนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมและการนำระบบจัดการฟาร์มและ IoT มาใช้ ซึ่งขณะนี้ พพ. ได้เปิดให้ฟาร์มปศุสัตว์ที่เป็นทั้งส่วนของเอกชน สหกรณ์การเกษตร และวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ สมัครขอรับเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 ที่จะมีการคัดเลือกให้เข้าโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย แบ่งออกเป็นประเภท ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มโค และฟาร์มสัตว์น้ำ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่จะสามารถยกระดับไปสู่การเป็นต้นแบบสมาร์ทฟาร์ม หรือ ฟาร์มอัจฉริยะ ของประเทศ

          ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการดังกล่าว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินลงทุน สูงสุด 900,000 บาทต่อราย เพื่อพัฒนาฟาร์มของตนสู่การเป็นฟาร์มต้นแบบสมาร์ทฟาร์ม ที่มีการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์และผลผลิตสูงสุด โดยฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นฟาร์มที่มีจำนวนของสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ ดังนี้ ฟาร์มสัตว์ปีก มีจำนวนสัตว์ไม่เกิน 50,000 ตัวต่อโรงเลี้ยง ฟาร์มสุกร มีจำนวนสัตว์ไม่เกิน 5,000 ตัวต่อโรงเลี้ยง ฟาร์มโค มีจำนวนสัตว์ไม่เกิน 500 ตัวต่อโรงเลี้ยงหรือต่อฟาร์ม ฟาร์มสัตว์น้ำ (กุ้งหรือปลา) ต้องไม่เข้าข่ายเป็นอาคารหรือโรงงานควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)

          รูปแบบการเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการฟาร์ม พพ. จะมีการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำในแต่ละขั้นตอนการพัฒนาการใช้พลังงานภายในฟาร์มอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับภาคเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงสัตว์สู่การเป็นต้นแบบสมาร์ทฟาร์ม ที่สามารถขยายผลแนวทางการบริหารจัดการประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการฟาร์มอื่นๆ ได้ ซึ่งขณะนี้ พพ. ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ กองส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน (กสอ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โทร. 02-223-0021 ถึง 9 ต่อหมายเลขภายใน 1547 หรือ 085-919-4325 ในวันและเวลาราชการ

 


AO10057

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!