หมวดหมู่: เกษตร

09533 เขาใหญ่ฟาร์มเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอันดับ 1 ของโลก จากงาน International Invention & Trade Expo London 2019

          International Invention & Trade Expo เป็นงานประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นทุกปี โดยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของ WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations) ซึ่งจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมทั่วโลกเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ สามารถนำผลงานนวัตกรรมมาแลกเปลี่ยนแนวคิด สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาที่เข้มแข็ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังใช้ Green Technology ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจในปัจจุบันที่สำคัญ ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการนำผลผลิตทางการเกษตรของไทยที่มีคุณภาพ มาแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2019 นี้มีผู้เข้าส่งผลงานประกวดนวัตกรรมทั้งหมด 58 ประเทศทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์ของ เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม ได้รับรางวัลสูงสุดคือรางวัลเหรียญ Diamond แห่งปี 2019 โดยการคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากผู้ที่ได้รับเหรียญทองซึ่งถือว่าเป็นที่สุดของสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี 2019 โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลมีรายละเอียดดังนี้

          1.ผลิตภัณฑ์ลำไยไซรัปผสมเห็ดหลินจือ ตรา อิมมู ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม Diamond แห่งปี 2019  และรางวัลเหรียญทอง
          จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ลำไยไซรัปผสมเห็ดหลินจือ คือคุณภาพและการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ โดยลำไยมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบ ซึ่งงานวิจัยใหม่ๆ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า โรคที่เกิดส่วนใหญ่ทั้งที่เป็นโรคเรื้อรัง (เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน) และโรคไม่เรื้อรัง (เช่นโรคติดเชื้อ) มีความเกี่ยวข้องกับสารก่อการอักเสบทั้งสิ้น ซึ่งลำไยสามารถลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้ จึงสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังผสมสารสกัดเห็ดหลินจือที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง ลำไยไซรัปผสมสารสกัดเห็ดหลินจือได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งลำไยยังจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีค่า Glycemic Index ต่ำเมื่อเทียบกับสารให้ความหวานเช่นน้ำตาล ดังนั้นจึงให้ประโยชน์ต่อร่างกายโดยปราศจากสารเคมี สารปรุงแต่ง หรือสารกระตุ้นต่างๆ ผลการวิจัยของศาสตราจารย์เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ยังแสดงให้เห็นว่าการรับประทานลำไยไซรัปผสมสารสกัดเห็ดหลินจืออย่างต่อเนื่องสามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้บริโภคได้โดยไม่มีผลต่อการทำงานของตับและไต ซึ่งจัดว่ามีประสิทธิภาพดีและความปลอดภัยสูง

          2.ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำเห็ดรวมผสมหล่อฮังก๊วย ตรา อิมมู ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
          จุดเด่นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำเห็ดรวมผสมหล่อฮังก๊วย คือ มีส่วนผสมของเห็ด 7 ชนิดที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีจากเขาใหญ่เเหล่งโอนโซนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย เห็ดทั้ง 7 ชนิด มีคุณประโยชน์นานัปการ โดยเฉพาะเห็ดหลินจือ จากงานวิจัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์และเภสัชกรรม ลีนุส พอลลิ่ง กล่าวว่า โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) ในเห็ดหลินจือมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้นกันให้ดีขึ้น โดยทำหน้าที่ป้องกันและขับไล่สิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย และมีงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น กล่าวถึง ออร์แกนิคเยอร์มาเนียม (Organic Germanium) ของเห็ดหลินจือเมื่อบริโภคเข้าสู่ร่างกายจะแสดงตัวเป็นประจุไฟฟ้า และมีผลต่อการปรับสมดุลของไฟฟ้าภายในร่างกาย ช่วยในการดักจับสารพิษ เเละโลหะหนักที่ตกค้างจากเคมีการเกษตรที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยง จากอาหารที่บริโภคอยู่ในปัจจุบันได้ ส่วนความหวานของผลิตภัณฑ์จะใช้ หล่อฮังก๊วย (Luo Han Guo) ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรจีนชนิดหนึ่ง ให้ความหวานแทนน้ำตาลประมาณ 250-300 เท่าของน้ำตาล แต่ไม่ให้พลังงาน จึงไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดคนเป็นเบาหวานก็สามารถบริโภคได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อร่ายกายเลย จากงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำเห็ดรวมผสมหล่อฮังก๊วย ตรา อิมมู อย่างต่อเนื่องสามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันและช่วยขับสารพิษให้แก่ผู้บริโภคได้

 


AO09533

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!