หมวดหมู่: เกษตร

1BKILOกรมประมง

กรมประมงผนึกกำลังหนุนพันธุ์สัตว์น้ำและจุลินทรีย์ปม.1 ร่วมโครงการ ‘จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย’

     นายถาวรจิระโสภณรักษ์รองอธิบดีกรมประมงลงพื้นที่พร้อมคณะนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการ’จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย’ ณสำนักงานชลประทานที่7 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยปล่อยรถคาราวานจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างการรับรู้การเตรียมการด้านการเกษตรตามหลักวิชาการตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันในพื้นที่ 21 จังหวัด

     นายถาวรจิระโสภรณ์รักษ์รองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากอิทธิพลพายุ’โพดุล’ และพายุ’คาจิกิ’ ตั้งแต่วันที่28 สิงหาคม2562 เป็นต้นมาทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ซึ่งจากการสำรวจความเสียหาย

     ด้านประมงล่าสุดพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบในพื้นที่22 จังหวัดได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์ ลำปางพิษณุโลก เพชรบูรณ์สุโขทัย พิจิตรกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นนครพนมมหาสารคามอุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดศรีสะเกษบุรีรัมย์สกลนครนครนายกตราดและจังหวัดกระบี่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประมาณ29,180.37 ไร่เกษตรกรได้รับความเสียหายจำนวน28,824รายมูลค่าความเสียหายกว่า427.88 ล้านบาท(ข้อมูลณวันที่24 ก.ย. 62) ซึ่งระหว่างการเกิดอุทกภัยทางกรมประมงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและความต้องการรวมถึงให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่จังหวัดประสบอุทกภัยทั้งการออกเตรียมความพร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์น้ำรวมถึงการออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้การขนย้ายสิ่งของคนชราผู้ป่วยสัตว์เลี้ยงตลอดจนรับส่งประชาชนฯลฯกิจกรรมโครงการ’จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรผู้ประสบภัย’ มีวัตถุประสงค์ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการให้การช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

    ทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ในพื้นที่จำนวน 21 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและสร้างการรับรู้การเตรียมการด้านการเกษตรตามหลักวิชาการรวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็วโดยในส่วนของกรมประมงได้ร่วมสนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจอาทิปลาตะเพียนขาวปลายี่สกเทศปลาสวาย ปลาเทโพปลากระแหปลานวลจันทร์เทศปลาสร้อยขาวฯลฯ จำนวน3,256,060 ตัวเพื่อนำไปต่อยอดเป็นแหล่งอาหารตลอดจนสร้างอาชีพเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยและจุลินทร์ทรีย์ปม.1จำนวน8,750 ซองสำหรับนำไปปรับคุณภาพน้ำให้เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป

      สำหรับ การลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในพิธีเปิดครั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการปล่อยคาราวานรถยนต์ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางกรมประมงได้นำพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน100,000 ตัวพร้อมด้วยจุลินทรีย์ปม.1 ไปมอบให้กับตัวแทนชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองกินเพลอำภอวารินชำราบเพื่อให้ผู้นำไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบต่อไปและสำหรับในด้านการสำรวจความเสียหายด้านประมงทางกรมประมงได้มีนโยบายกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายให้ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อรวบรวมส่งต่อให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เร็วที่สุด

      สุดท้ายนี้ ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรและประชาชนหากต้องการความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ/สำนักงานประมงจังหวัด/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงในพื้นที่หรือกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงกรมประมงโทรศัพท์หมายเลข0 2558 0218 และ0 2561 4740 ๏ 

Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!