หมวดหมู่: ทางบก-ทางน้ำ

1.AAA A AAexat

กทพ. มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในโครงการใช้ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan

    ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จตุจักร  นายสมชาย  แสงทิพย์บวร ผู้ชำนาญการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) กทพ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในโครงการ “ใช้ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan” โดยมอบรางวัลพิเศษเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๒ ท่าน รวมถึงรางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รางวัล และรางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๘๐๐ รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท

กทพ. มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในโครงการใช้ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan

   ​ นายสมชาย แสงทิพย์บวร เปิดเผยในรายละเอียดว่า โครงการ 'ใช้ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan'ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นอีกหนึ่งโครงการฯ เพื่อเป็นการตอบแทนสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยเงินสด เปลี่ยนมาชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งต่อมา กทพ. ได้ทำการจับรางวัลทั้งหมด ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพิเศษเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๒ ท่าน ได้แก่ คุณจตุพร แก้วอุบล และคุณสัญญา เลี้ยงสุพงศ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รางวัล และรางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๘๐๐ รางวัล ได้ที่ www.thaieasypass.com | www.exat.co.th และ EXAT Portal Application

กทพ. มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในโครงการใช้ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan

   ​ “การทางพิเศษฯ ขอแสดงความยินดีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในโครงการ 'ใช้ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan' ในวันนี้ และขอขอบคุณผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ และในโอกาสต่อๆ ไปการทางพิเศษฯ จะดำเนินโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการใช้บัตร Easy Pass ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับผู้ใช้บริการต่อไป และการทางพิเศษฯ จะมุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมั่นใจทุกครั้งที่ท่านใช้ทางพิเศษ”นายสมชาย ฯ กล่าวในท้ายที่สุด 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!