หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

09394 APHFผู้นำจากหลากหลายอุตสาหกรรมรวมตัวกันที่กรุงเทพฯ
เพื่อการประชุมเอเชีย แปซิฟิค เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7

          การประชุมเอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7 ณ ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “การร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย” ได้ดึงเอาผู้นำด้านอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวข้องในภาคการเคหะมารวมตัวกัน เพื่อร่วมค้นหานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาที่ยืดหยุ่น และยั่งยืนเพื่อผู้ประสบปัญหาในด้านที่อยู่อาศัย อันได้แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่าล้านครัวเรือน และชุมชนในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคที่ได้รับผลกระทบปัญหาสภาพภูมิอากาศที่แปรปวน

          มร. โจนาธาน เรคฟอร์ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล กล่าวในงานเปิดการประชุมถึงการมุ่งเน้นที่การขยายความสำเร็จของธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตลาดที่อยู่อาศัยที่ราคาเข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังมี นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอนันดา ดีเวลอปเม้นท์ และ มร. ดาวาล โมนานิ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ First Home Realty Solutions มาร่วมพูดคุยในครั้งนี้อีกด้วย

          ในงานการประชุมเอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7 นี้ เปรียบเสมือนกระบอกเสียงในการชี้ให้เห็นว่าทำไมเรื่องที่อยู่อาศัยถึงมีความสำคัญ การประชุมนี้ช่วยตระหนักถึงศักยภาพในการสร้างความร่วมมือร่วมใจเพื่อนำไปสู่แรงสนับสนุนที่จะทำให้บ้านราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้เกิดขึ้นจริง ทำให้เห็นถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัยที่ครบครับ มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน ช่วยส่งเสริมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในด้านเคหะผ่านการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

          เอ็กเบิร์ต เอพพีล ประธานมูลนิธิฮิลติ กล่าวว่า เราต้องการเครือข่ายที่มีความแข็งแรงมากทั้งในองค์กร และตัวรายบุคคลจากทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อที่จะร่วมกันคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัพไม่เพียงพอในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพราะเครือข่ายคือพลังสำคัญของการร่วมมือกัน

          ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างการแก้ปัญหาด้านโครงสร้างและที่ดินโดยได้มีการสนทนาในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการให้พื้นที่สำหรับนักพัฒนานวัตกรรมระดับท้องถิ่น

          “เมื่อพูดถึงการแก้ปัญหาในเมือง เรามองไปถึงเมืองในอีกสิบกว่าปีข้างหน้า ซึ่งสองในสามของประชากรจะย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแถบเมือง ถือเป็นการอพยพครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติที่เราจะเห็นกันได้ในอีก 30 ปีข้างหน้าและโดยส่วนมากจะเป็นแถบเอเชีย ซึ่งถือเป็นโอกาสใหญ่ที่ทำให้เราได้มองหาวิธีการแก้ปัญหาและร่วมมือกับองค์กรอย่างมูลนิธิที่อยู่อาศัย นำอุปสงค์ อุปทาน และความขาดแคลนของทรัพยกร เพื่อเปลี่ยนให้ความขาดแคลนเป็นความอุดมสมบูรณ์” คุณชานนท์เสริม

          การประชุมเอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่มครั้งนี้ ได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาหลักที่เกียวข้องกับผลกระทบของการลงทุน ระบบเศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม การรับมือกับภัยพิบัติ นวัตกรรมที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง และเทคโนโลยีที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้นำอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

          การประชุม เอเชีย แปซิฟิค เฮ้าส์ซิ่ง ทั้ง 4 วัน ประกอบไปด้วย การประกาศรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมเพื่อที่อยู่อาศัย หลักสูตรการฝึกอบรม 2 วันเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงของที่ดินเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติ และ 2 กิจกรรม Urban Thinkers Campus – สภาเยาวชนและศูนย์กลางผู้ประกอบการเคหะในเมือง เพื่อสนับสนุน World Urban Campaign mส่งเสริมระเบียบวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองและเป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยืนปี 2573 ขององค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น

          งานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดย โดยองค์กรไม่แสวงหากำไรอย่างมูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัยสากล ที่เชิ่อมโยงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่นำโดยพันธมิตรจากภาคเอกชนภาครัฐและสังคไม่ว่าจะเป็น บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มูลนิธิฮิลติ Aditya Birla Group HMTX Industries UN-Habitat Cities Alliance และ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

 


AO09394

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!