หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1.AAA A AAAองค์กรคุณธรรม

บตท. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 'องค์กรคุณธรรม'

      บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารและพนักงาน บตท. ในหลักสูตร 'การพัฒนาองค์กรคุณธรรม' เพื่อขับเคลื่อน บตท. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR)โดยได้รับเกียรติจาก นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการและนำกิจกรรมออกแบบแผนงาน/โครงการ โดยมีนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บตท. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!