หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1.AAA A AAA7AEXSIS

กรมสรรพสามิตรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

       นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นำคณะข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ในการนี้ ผลงานของกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 ผลงาน แบ่งเป็นรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน คือ กระบวนการทำลายของกลางยาสูบด้วยเครื่องทำลายของกลางยาสูบ โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 รางวัลระดับดี จำนวน 2 ผลงาน คือ 1. Excise e-Licensing for Citizen Centric ธุรกรรมออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของกรมสรรพสามิต โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!