หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABABศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

วีรศักดิ์ มอบนโยบาย ศศป. เร่งผลิตทายาทช่าง ปรับโฉมสินค้าหัตถกรรมไทย

       วีรศักดิ์ มอบนโยบายศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เดินหน้าผลิตทายาทครูศิลป์ของแผ่นดินและครูช่างศิลปหัตถกรรม เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้เชิงช่างไม่ให้สูญหาย พร้อมให้เดินหน้าผลักดันชุมชนหัตถกรรมรวมตัวกัน เพื่อลดต้นทุน ช่วยพัฒนาสินค้าให้มีความร่วมสมัย และผลักดันออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

    นายวีร​ศักดิ์​ หวัง​ศุภกิจ​โกศล​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เชิญคณะกรรมการ​บริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) หรือ ศศป. เข้ามาหารือเพื่อวางกรอบการทำงาน โดยได้มอบหมายให้ ศศป. เดินหน้าการพัฒนาคน โดยเฉพาะการเร่งผลิตทายาทครูศิลป์ของแผ่นดิน และทายาทครูช่างศิลปหัตถกรรม เพื่ออนุรักษ์คุณค่าภูมิปัญญา ทักษะฝีมือ และองค์ความรู้เชิงช่างมิให้สูญหายไป

    ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้เร่งผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของชุมชนหัตถกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและเทคนิค ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มอำนาจต่อรองในเชิงพาณิชย์ รวมถึงขยายความร่วมมือไปสู่ชุมชนในต่างประเทศ และต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่​ไปด้วย โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมสู่ความร่วมสมัย เน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับเทรนด์โลก เช่น ผลิตภัณฑ์​ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       ขณะเดียวกัน ศศป.จะต้องเร่งพัฒนาตลาด โดยสร้างเครือข่ายการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เช่น คิง เพาเวอร์ รวมถึงเพิ่มช่องทางใหม่ๆ เช่น จัดทำแอปพลิเคชัน และจัดกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ​อย่างต่อเนื่อง

   “มั่นใจว่า การพัฒนาควบคู่​กันไปทั้งองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาตลาด จะสามารถสร้างโอกาสและรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชน ตลอดจนสามารถ​ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้น และช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้”นายวีรศักดิ์กล่าว 

 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!