หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET19รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2562
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 587.97 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDRต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK         716,173,206.50    1,005,141,516.50    1,721,314,723.00    -288,968,310.00        35.11
CPALL         576,675,735.75      900,475,324.00    1,477,151,059.75    -323,799,588.25        23.33
INTUCH        697,424,462.50      335,197,525.00    1,032,621,987.50     362,226,937.50        36.85
ADVANC        569,759,820.00      457,058,560.00    1,026,818,380.00     112,701,260.00        28.47
BBL           533,961,250.00      384,624,450.00      918,585,700.00     149,336,800.00        31.15
PTT           282,136,245.25      621,957,329.00      904,093,574.25    -339,821,083.75        22.10
AOT           602,602,425.00      297,585,957.00      900,188,382.00     305,016,468.00        37.83
PTTEP         318,928,650.00      439,802,438.50      758,731,088.50    -120,873,788.50        28.83
CPF           479,958,364.62      178,685,598.50      658,643,963.12     301,272,766.12        21.05
PTTGC         273,328,425.00      374,090,639.00      647,419,064.00    -100,762,214.00        19.29
TRUE          278,028,199.80      322,683,991.90      600,712,191.70     -44,655,792.10        13.92
GULF          207,693,400.00      360,439,996.00      568,133,396.00    -152,746,596.00        28.85
SCB           270,877,117.00      294,047,990.00      564,925,107.00     -23,170,873.00         9.57
BDMS          147,890,359.00      366,512,636.80      514,402,995.80    -218,622,277.80        35.03
STEC           98,359,700.60      295,211,800.80      393,571,501.40    -196,852,100.20        15.38
EA            199,878,765.75      174,575,502.50      374,454,268.25      25,303,263.25        40.46
RATCH         213,195,647.50      160,459,102.50      373,654,750.00      52,736,545.00        41.42
SCC           150,845,244.00      177,737,302.00      328,582,546.00     -26,892,058.00        21.66
DTAC          217,169,207.50      103,762,865.50      320,932,073.00     113,406,342.00        17.52
TOP           126,115,600.00      187,210,343.75      313,325,943.75     -61,094,743.75        25.86
BEM           210,489,511.30      101,108,368.00      311,597,879.30     109,381,143.30        27.06
IVL           195,518,425.00      108,293,233.75      303,811,658.75      87,225,191.25        27.17
EGCO          101,301,296.00      179,624,200.00      280,925,496.00     -78,322,904.00        22.32
KTB           122,357,010.00      141,795,072.00      264,152,082.00     -19,438,062.00        25.30
MINT          146,198,725.00       94,947,800.00      241,146,525.00      51,250,925.00        24.02
BTS           130,240,319.20       93,685,280.00      223,925,599.20      36,555,039.20        15.56
HMPRO         119,899,132.60       90,210,280.00      210,109,412.60      29,688,852.60        29.79
KTC            59,525,480.25      149,070,700.00      208,596,180.25     -89,545,219.75        22.55
CPN           130,945,700.00       74,869,375.00      205,815,075.00      56,076,325.00        29.89
BGRIM          72,396,210.50      122,365,225.00      194,761,435.50     -49,969,014.50        17.06
IRPC          140,086,249.32       49,081,806.16      189,168,055.48      91,004,443.16        24.13
WHA           115,654,158.00       69,456,748.66      185,110,906.66      46,197,409.34        24.00
AMATA          76,630,975.00      106,375,600.00      183,006,575.00     -29,744,625.00        29.81
LH             72,466,410.00      110,277,356.40      182,743,766.40     -37,810,946.40        21.29
KKP            82,503,652.50       97,988,530.00      180,492,182.50     -15,484,877.50        28.39
TISCO          35,549,093.00      143,411,250.00      178,960,343.00    -107,862,157.00        25.82
GPSC           57,434,050.00      104,791,507.75      162,225,557.75     -47,357,457.75        12.99
BH             60,810,182.00       91,148,650.00      151,958,832.00     -30,338,468.00        24.13
BJC            52,474,300.00       91,500,747.00      143,975,047.00     -39,026,447.00        21.34
TU             68,103,030.00       67,648,660.00      135,751,690.00         454,370.00        23.32
BANPU          76,153,170.00       52,523,259.80      128,676,429.80      23,629,910.20        21.21
COM7           76,572,015.00       46,761,485.00      123,333,500.00      29,810,530.00        32.94
CK             51,177,530.00       66,734,010.00      117,911,540.00     -15,556,480.00        16.47
TCAP           47,726,960.50       67,121,638.00      114,848,598.50     -19,394,677.50        31.43
OSP            33,147,237.50       80,237,990.25      113,385,227.75     -47,090,752.75        14.51
ESSO           53,092,755.00       58,644,915.20      111,737,670.20      -5,552,160.20        26.02
SAWAD          49,409,725.00       58,706,255.00      108,115,980.00      -9,296,530.00        33.09
BCH            39,776,010.00       67,331,940.00      107,107,950.00     -27,555,930.00        18.93
MTC            59,431,230.00       46,413,877.00      105,845,107.00      13,017,353.00        25.49
PLANB          41,377,176.00       64,341,740.00      105,718,916.00     -22,964,564.00        42.87
KCE            47,426,388.00       51,320,131.00       98,746,519.00      -3,893,743.00        14.70
PTG            57,626,537.40       39,683,620.00       97,310,157.40      17,942,917.40        18.19
CBG            32,698,759.75       61,324,200.00       94,022,959.75     -28,625,440.25        20.66
CENTEL         62,740,310.00       30,595,496.50       93,335,806.50      32,144,813.50        22.11
CKP            25,657,749.50       66,294,770.00       91,952,519.50     -40,637,020.50        18.74
TASCO          57,599,240.00        6,537,620.00       64,136,860.00      51,061,620.00        29.71
JAS            22,696,120.00       40,704,410.25       63,400,530.25     -18,008,290.25         9.96
ROBINS         35,025,900.00       27,847,139.00       62,873,039.00       7,178,761.00        22.44
SPALI          49,713,370.00       11,105,030.00       60,818,400.00      38,608,340.00        20.85
TMB            35,230,934.00       24,921,598.18       60,152,532.18      10,309,335.82        37.09
BCPG           30,459,704.00       24,730,737.40       55,190,441.40       5,728,966.60        17.81
QH             20,885,632.00       30,375,880.00       51,261,512.00      -9,490,248.00        12.55
PRM             8,575,735.00       42,429,560.00       51,005,295.00     -33,853,825.00        15.46
SPRC           10,835,745.00       33,743,695.00       44,579,440.00     -22,907,950.00        15.59
TKN            19,137,383.60       25,204,390.00       44,341,773.60      -6,067,006.40        18.49
BEC            35,330,475.00        6,535,400.00       41,865,875.00      28,795,075.00         7.05
TOA            17,069,000.00       23,596,850.00       40,665,850.00      -6,527,850.00        19.68
THANI          13,282,015.20       27,226,460.00       40,508,475.20     -13,944,444.80        21.99
JMT            28,460,460.00        7,984,550.00       36,445,010.00      20,475,910.00        34.29
VGI            10,097,390.00       25,052,467.55       35,149,857.55     -14,955,077.55         5.96
GLOBAL         14,465,770.80       19,532,860.00       33,998,630.80      -5,067,089.20        22.38
VGI-W2         25,093,318.00        7,903,078.28       32,996,396.28      17,190,239.72         3.55
BPP            16,505,516.00       13,900,040.00       30,405,556.00       2,605,476.00        10.86
BCP            20,034,375.00        6,960,600.00       26,994,975.00      13,073,775.00        11.53
AEONTS         15,923,832.00        9,504,200.00       25,428,032.00       6,419,632.00        27.91
WHAUP           7,864,715.00       15,454,945.00       23,319,660.00      -7,590,230.00        20.74
DELTA           3,420,850.00       19,574,130.00       22,994,980.00     -16,153,280.00        29.18
STPI            6,535,260.00       14,893,367.10       21,428,627.10      -8,358,107.10        12.42
GUNKUL          9,764,460.00       11,032,018.00       20,796,478.00      -1,267,558.00        17.64
TFG            14,761,286.00        5,320,464.00       20,081,750.00       9,440,822.00        11.64
AP              8,490,412.50        9,811,180.00       18,301,592.50      -1,320,767.50        17.93
PSL            11,372,956.95        6,438,735.00       17,811,691.95       4,934,221.95        11.83
THG            11,232,090.50        6,187,720.00       17,419,810.50       5,044,370.50        24.91
ORI             9,449,355.00        7,694,522.45       17,143,877.45       1,754,832.55         9.15
STA            10,662,076.00        6,352,750.00       17,014,826.00       4,309,326.00        26.08
ROJNA          13,007,836.30        2,894,175.00       15,902,011.30      10,113,661.30        12.82
GFPT            8,175,710.00        7,619,030.00       15,794,740.00         556,680.00        18.52
EPG             9,933,740.00        5,703,395.00       15,637,135.00       4,230,345.00        10.34
TTW             7,555,590.00        8,015,740.00       15,571,330.00        -460,150.00        30.71
WORK            5,723,994.70        9,152,840.00       14,876,834.70      -3,428,845.30        15.11
NOBLE           7,370,517.50        6,838,316.50       14,208,834.00         532,201.00        15.68
SGP             4,118,455.00       10,020,538.15       14,138,993.15      -5,902,083.15        19.64
CHG             6,763,332.00        7,119,624.00       13,882,956.00        -356,292.00        10.70
BEAUTY          9,426,492.00        2,700,830.00       12,127,322.00       6,725,662.00        15.80
ERW             4,171,890.00        7,900,060.00       12,071,950.00      -3,728,170.00        12.21
HANA           10,231,309.50        1,340,075.00       11,571,384.50       8,891,234.50        24.11
M               2,942,100.00        7,915,957.75       10,858,057.75      -4,973,857.75        10.56
MEGA            1,121,475.00        9,294,500.00       10,415,975.00      -8,173,025.00        18.55
PSH             6,404,470.00        3,920,588.00       10,325,058.00       2,483,882.00        29.79
TACC            6,138,345.05        3,356,366.00        9,494,711.05       2,781,979.05         7.19
--อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!